Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Markedssjef Skanska Husfabrikken

 • Søknadsfrist: 9. oktober 2022
 • Steinkjer +1 til
 • Søknadsfrist: 9. oktober 2022
 • Steinkjer +1 til

Skanska har en langsiktig ambisjon om å være en rollemodell i norsk næringsliv. Vi skal være et selskap som går foran i arbeidet med bærekraft og innovasjon, og gjennom det spille en viktig rolle i norsk næringslivs reise mot lavutslippssamfunnet.
Skal vi realisere ambisjonene og nå målene våre, må vi investere i langsiktig utvikling, innovasjon, nye markedsmuligheter og industrialisering.
Skanska Husfabrikken er en viktig brikke i vår satsning fremover.

Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og er en ledende aktør innen industrialisert trehusproduksjon med ambisjoner om å vokse og utvikle virksomheten i årene som kommer.
Bærekraft og innovasjon vil stå sentralt i satsningen vår, og gjennom valg av byggemetode og materialvalg vil bidra med innovative løsninger som reduserer klimafotavtrykket til bransjen.

Skanska Husfabrikken gjennomfører prosjekter som totalentreprenør og element/modulleverandør. Vi rigger oss for industriell vekst og skal i de nærmeste årene videreutvikle fabrikken gjennom automatisering, industrialisering og digitalisering.
Vi vil øke graden av standardiserte konsepter for å oppnå en mer industrialisert prosjektgjennomføring.

I Skanska Husfabrikken samarbeider vi tett med andre enheter i Skanska, og sammen med dem realiserer vi både store og små prosjekter rundt om i landet. Vi har prosjekter for eksterne kunder, hvor vi tar oppdrag for private, kommunale og statlige byggherrer, i tillegg til at vi samarbeider med utvalgte entreprenører.

Arbeidet vårt i tidligfase, med marked og kunder, er avgjørende hvis vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Vi har mange spennende prosjekter i porteføljen og ønsker å styrke vår markedsposisjon ytterligere.
Vi søker derfor etter en engasjert og proaktiv markedssjef for å lede og styrke marked/tidligfase-teamet vårt.

Markedssjef - Skanska Husfabrikken

Som markedssjef vil du bla

 • Arbeide aktivt ut mot markedet for å skape spennende og gode prosjekter sammen med kunder
 • Proaktivt søke nye prosjektmuligheter gjennom å holde kontakt med og utvikle ditt nettverk
 • Analysere og forstå kundens behov
 • Ha ansvar for markedsplaner
 • Lede marked/tidligfasesteamet og sammen finne de beste løsningene
 • Lede utviklingsprosesser og tilbudsprosesser i samarbeid med kunde, arkitekt, rådgivere og resten av vårt interne tilbudsteam
 • Være en aktiv deltaker i Husfabrikkens ledergruppe

Vi ønsker at du har:

 • Evne til å bygge relasjoner og utvikle samarbeid, både internt og eksternt
 • Evner å se muligheter og optimalisere et prosjekt i tidligfase
 • En kommersiell og forretningsorientert tilnærming
 • Bransjeerfaring og nettverk er en fordel
 • Erfaring fra markedsarbeid er en fordel

Egenskaper:

 • Er flink til å skape tillit og gode relasjoner
 • Bygger nyttige nettverk
 • Spesialist som holder deg faglig oppdatert
 • Handler på eget initiativ og får ting til å skje
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Får gjennomslag for idéer og planer

Vi kan tilby:

 • En spennende og sentral rolle i Skanska Husfabrikken
 • Et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre og deler med hverandre
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Et selskap med sterkt miljøfokus i alle ledd
 • En totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, bonusordning, tilgang til våre mange firmahytter mm.
 • En arbeidsplass som kan matche behov i ulike livsfaser

Stillingen rapporterer til Administrerende direktør.

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne en uforpliktende prat med:
Brynjar Finstad, Adm.dir, tlf. +47 415 77 428
Torstein Sneisen, Partner i Headvisor, tlf. +47 918 88 186

Søknadsfrist:
09.10.2022

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Odd Ringen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Husfabrikken

Steinkjer +1 til
Besøk nettside