Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver/seniorrådgiver Energi

 • Søknadsfrist: 19. oktober 2022
 • Trondheim
 • Søknadsfrist: 19. oktober 2022
 • Trondheim

Skanska Teknikk
Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Installasjoner, energi og bygningsfysikk er og vil være en viktig bidragsyter for at Skanska skal realisere sine klimaambisjoner om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045 - vi ønsker nå å styrke vårt fagmiljø knyttet til energirådgivning mot bygg.

Les mer om hvordan vi jobber her: Skanska Teknikk - Tett på | www.skanska.no


Ansvar/arbeidsoppgaver

 • Rollen som ansvarlig prosjekterende RIEn
 • Deltagelse i prosjektutvikling og tilbudsarbeid i prosjekter for Skanska
 • Sentral bidragsyter inn mot FoU-arbeid og konseptutvikling
 • Delta i bransjefora for å bidra med å belyse utfordringer samt utvikle felles beregningsmetodikk/rammeverk.

Vi kan tilby

 • Trivelige og engasjerte kollegaer.
 • Spennende utfordringer i noen av verdens mest ambisiøse foregangsprosjekter innen bærekraft i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.
 • Du vil bli en del av et av bransjens aller sterkeste fagmiljø innen energi med store muligheter for personlig utvikling
 • Som rådgiver hos en totalentreprenør får man en unik mulighet for tett kontakt med våre byggeplasser, underentreprenører og leverandører. Dette gir svært gode påvirkningsmuligheter og rask erfaringsutvikling på hva som er de beste helhetsløsningene.
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad innenfor fagområdene energibruk i bygninger, klimateknikk/VVS-faget, fornybar energi eller byggeteknikk
 • Minst 3 års erfaring fra prosjektering, spesialrådgivning eller annet arbeid innenfor fagområdet
 • Behersker et eller flere programvarer for beregning av energibehov i bygg (SIMIEN, IDA ICE m.m.)
 • Erfaring med Automatikk/ sentral driftskontroll og /eller solceller og lagring av elektrisk energi er en fordel.

Egenskaper

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og strukturert, samt integrert i et team
 • Engasjerende, og ønske om å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Installasjoner, energi og bygningsfysikk.

Kontorsted vil være på vårt hovedkontor i Lakkegata 53 i Oslo sentrum eller Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim. Noe reising må påregnes.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Om Skanska Teknikk - Installasjoner, energi og bygningsfysikk

Avdelingen jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Vi er i front på utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Avdelingen jobber aktivt med FoU, både som partner i større forskningsprosjekter og -sentre, som for eksempel Klima 2050 og Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og som prosjekteier i egenutviklede prosjekter med støttet fra Forskningsrådet, som SynHouse og Hybridene. Skanska er en del av Powerhouse-alliansen der avdelingen har vært tungt involvert i å realisere noen av landets mest ambisiøse miljøprosjekter som også har høstet internasjonal anerkjennelse. Vi bidrar også i arbeid med å videreutvikle regelverk, standarder og metoder knyttet til energi, miljø og klima.

Vårt arbeid starter med en tidlig involvering, som gir oss svært god mulighet til å bidra med å finne de beste helhetsløsningene for prosjektene.

Skanska Teknikk - Tett på | www.skanska.no


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Ståle Norum | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Trondheim
Besøk nettside