Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Korvausneuvoja henkilövahinkojen käsittelyyn

 • Viimeinen hakupäivä: 6. lokakuuta 2022
 • Seinäjoki
 • Viimeinen hakupäivä: 6. lokakuuta 2022
 • Seinäjoki

Oletko sinä tuleva elämänturvaajakollegamme korvauspalvelumme tiimiin?

Etsimme korvausneuvojaa henkilövahinkojen käsittelyyn vakituiseen työsuhteeseen vahvistamaan alueyhtiömme paikallista korvauspalvelua Seinäjoelle

Korvausneuvojana tehtäväsi on palvella LähiTapiolan asiakkaita, joita on kohdannut vahinko. Se, miten kohtaamme asiakkaan hädän hetkellä ja palvelemme häntä korvausasian hoitamisen yhteydessä, vaikuttaa merkittävästi asiakkaan kokemukseen yhtiöstämme. Siksi sinä korvausneuvojana olet meille todella tärkeässä roolissa palvellessasi asiakkaitamme.

Asiakaskohtaamisessa tärkeää on ystävällisen, kuuntelevan ja kohteliaan vuorovaikutuksen lisäksi kysyä asiakkaalta tarvittavat tiedot tapahtuneesta ja kertoa, miten vahinkoasian käsittely jatkuu. Työssäsi ratkaiset itsenäisesti vahingon korvattavuuden vakuutusehtojemme mukaisesti.

Toivomme, että sinulla on erinomaiset asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä suullisesti että kirjallisesti. Korvausneuvojana teet yhteistyötä muiden LähiTapiolan elämänturvaajien ja kumppaneidemme kanssa selvittäessäsi vahingon korvattavuutta. Työhösi kuuluu myös kirjallisen korvauspäätöksen tekeminen asiakkaalle. Näet haastavissa tilanteissa mahdollisuuden kehittyä. Korvauskäsittelijänä huolehdit monipuolisesti asiakkaidemme elämänturvasta.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Anette
Rahoitusasiantuntija
"Parasta LähiTapiola Rahoituksessa on yhdessä tekeminen. Meillä on jokaista työntekijää arvostava työyhteisö, joka kannustaa menestymään. Lisäksi hyvinvointiamme tuetaan aktiivisesti huippueduin."
Mariam
Rekrytointiasiantuntija
"Parasta työssäni on, että saan olla kasvattamassa LähiTapiolan huippujoukkoa uusilla loistavilla tekijöillä. On mahtavaa päästä tutustumaan uusiin elämänturvaajiin heti elämänturvapolun alkuvaiheessa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Hannu
Ekonomisti
"Parasta työssäni on, kun pystyy auttamaan asiakkaita välttämään oman talouden sudenkuopat ja johdattamaan säännöllisen säästämisen polulle."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

 • Kykyä tehdä rutiininomaista ja välillä nopeatempoista työtä sekä mukautua muuttuviin tilanteisiin työpäivän aikana
 • Oman työn tavoitteellista johtamista ja päätöksentekotaitoa
 • Vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa
 • Elämänturvaajan positiivista elämänasennetta

Katsomme eduksi mikäli sinulla on sairaanhoitajan ammatillista koulutusta ja työkokemusta tai aikaisempaa kokemusta henkilövahinkojen käsittelystä.

Tarjoamme

Alkuun annamme hyvän perehdytyksen tehtävään, minkä jälkeen pääset työskentelemään itsenäisesti asiakkaitamme palvellen. Asiantuntijamme ja oma tiimi tukevat sinua työssäsi ja meillä saat kehittää omaa osaamistasi jatkuvasti. Saat ympärillesi rennon ja välittömän työyhteisön sekä valmentavan esihenkilön, joka on valmis auttamaan sinua menestyäksesi tehtävässä parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on myös monipuoliset henkilöstöedut kuten esimerkiksi lounasetu sekä työhyvinvointia tukevia palveluja, joita pääset hyödyntämään.

Lisätietoja

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, lisätietoja antaa korvauspäällikkö Pekka Rappe, puh. 0400 712 299, (ma 26.9. klo 14-16 ja pe 30.9. klo 9-11 välisenä aikana).

Hae tehtävää täyttämällä hakulomake 6.10.2022 mennessä. Toivoisimme sinun aloittavat työt meillä mahdollisimman pian.

Tehtävään alustavasti valitun henkilön luottotiedot tarkistetaan.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola on elämänturvayhtiö, jonka visiona on olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 200 toimistossa ympäri Suomen.

Vaikutamme vastuullisesti ja edistämme paikallisyhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteiskuntavastuun kumppaneidemme kanssa. Valtakunnallisia yhteiskuntavastuun kumppaneitamme ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Eezy Spirit). Elämänturvaamisen kulttuuri ja arvomme – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus – näkyvät työssämme ja henkilökuntamme tavassa toimia – ihan jokainen päivä. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme henkilöstömme osaamisesta, motivaatiosta ja jaksamisesta monin eri tavoin. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja vastuulliseen johtamiseen, mikä näkyy meillä korkeana työtyytyväisyytenä.

Oletko sinä elämänturvaaja? - Tule mukaan osaksi tiimiämme!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoki
Käy sivulla