Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Verksamhetsutvecklare

 • Ansök senast: 3 oktober 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 3 oktober 2022
 • Linköping

Nu söker vi en verksamhetsutvecklare med rollen Förvaltningsledare Verksamhet!
Vill du vara en del av ett genuint och trevligt bolag där goda värderingar och ett fint arbetsklimat som månar om miljö, samhällsfrågor och sina anställda är en självklarhet? Gillar du att ha många samarbetsytor både externt och internt? Som verksamhetsutvecklare på Informationshantering är du med och bidrar till verksamhetsutveckling inom hela koncernen. Välkommen att bli en av oss!

Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare med rollen Förvaltningsledare verksamhet är du med och driver verksamhetsutvecklingen inom Tekniska verken. Du kommer här att arbeta med förvaltningsobjekt Informations- och ärendehantering. Detta innefattas av de system som används som stöd för diarieföring, arkivering, dokumenthantering, arbetsmiljöavvikelse, förbättringsförslag och övrig avvikelse för kvalité och miljö samt e-underskrift. I samarbete med andra interna resurser i förvaltningsobjektet arbetar du för att identifiera behov och problem, vilket du sedan driver igenom via förbättringar i arbetssätt, rutiner och systemstöd med hjälp av förvaltningsplanen. I rollen ingår även ett ansvar för internkommunikation kring förvaltningsobjektet samt omvärldsbevakning.

Några av arbetsuppgifterna som du kommer att ansvara för:

 • Leda och prioritera det verksamhetsnära förvaltningsarbetet.
 • Utarbeta förvaltningsplaner och statusrapportera till objektägare och objektstyrgrupper.
 • Bereda och presentera beslutsunderlag.
 • I samråd med berörda resursägare och objektsägare säkerställa att roller på operativ nivå är bemannade och att rollerna ges rätta förutsättningar.
 • Fånga upp, driva och förädla objektets ingående systemstöd och, där så är tillämpligt, även våra arbetssätt.
 • Stötta chefer i arbetet med förändringsledning.
 • Planera och genomföra förvaltningsplanen samt uppgraderingar och implementationer.
 • Ta fram budget och prognosunderlag.
 • Planera och hålla i utbildningar.
 • Våra leverantörsavtal samt upphandling, utveckling och förvaltning av samarbetena.
 • Delta i arbete med tester och godkännande av leverans från leverantörer.

Grundläggande krav för tjänsten:

 • Relevant högskoleutbildning, t.ex. civilingenjör, civilekonom eller systemvetare, alternativt har du minst 2 års professionell erfarenhet av likande roll.
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • Det är även meriterande om du är certifierad förvaltningsledare, PM3 eller motsvarande, har tidigare erfarenhet och god kännedom om informationshantering i offentlig/kommunal verksamhet samt har erfarenhet av att planera och leda projekt och uppdrag.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll och god vana av liknande systemstöd. Du är en god ledare och drivs av möjligheten att förbättra arbetssätt och utveckla en verksamhet. Vi letar efter dig som har tidigare erfarenhet av liknande verksamhetsnära förvaltningsledarroll och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.

För att lyckas bra och trivas i rollen är det därför viktigt att du

 • är lösningsfokuserad.
 • är engagerad och självgående.
 • är en god ledare.
 • kan ta ett helikopterperspektiv och se helheten och därefter prioritera rätt saker.
 • är nyfiken och utåtriktad.
 • har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och engagemang för området.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta rekryterande chef Jessica Ståhls, 013-20 92 33. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Yannick Maack, rekryterare, 013-20 95 02.

Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt, dock senast den 3 oktober.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Jessica Ståhls | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida