Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Service Designer - Stockholm

Vårt team av Service Designers växer! Häng med och skapa revolutionerande tjänster för våra användare och kunder .

Om rollen

På Capgemini DCX verkar vi inom design, teknik och affärer med att skapa tjänster, produkter och upplevelser från grunden samt med att transformera befintliga lösningar. Vi växer just nu i våra tre huvudregioner i Sverige och söker kunniga designkollegor.

Som Service designer och konsult kommer du att arbeta tillsammans med våra kunder och utvecklare i tvärfunktionella agila team. Våra tjänstedesigners har ett holistiskt och strategiskt förhållningssätt till hur vi förser användarna med de mest effektiva och användarvänliga lösningarna. Vi designar praktiska, funktionella och önskvärda digitala tjänster baserat på kundinsikter. Projekten finns inom olika sektorer och du kan komma att jobba med shoppingupplevelser inom detaljhandel, med kunder inom offentlig sektor eller så blir du en del av designteamet hos en av våra ledande kunder inom fordonsindustrin.

Get the future you want

Vår flexibla arbetsmodell innebär att du kan arbeta delvis hemifrån, vilket ger dig goda möjligheter att balansera ditt privat- och yrkesliv. Vi har ett internt Designer Community, vårt UX Guild där vi samarbetar över regionerna och anordnar lärandeaktiviteter och sociala evenemang. Vi strävar efter att lära oss av varandra samtidigt som vi har det roligt tillsammans. Med en inkluderande kultur omfamnar och stärker vi våra talanger i alla dess olika former och ursprung.

Vårt sätt att arbeta är centrerat kring våra sju värderingar: Honesty, Boldness, Trust, Fun, Freedom, Team Spirit and Modesty. Det här kanske först låter som tomma ord men efter att ha arbetat med oss ett tag kommer du att märka att det ligger en viss sanning i budskapet och att vi lever efter dessa värderingar.

Vi letar efter dig som

 • Arbetat som Service Designer på heltid i 4+ år
 • Genom ett holistiskt och strategiskt perspektiv förstår servicerelaterade utmaningar hos kunder och slutanvändare
 • Arbetat med research- och innovationsinriktade agila projekt
 • Har erfarenhet av designprocesser, av att leda workshops, idésessioner och designsprintar genom att använda tjänstedesignverktyg och metoder
 • Skapat prototyper - från wireframes, till klickbara mockups för att simulera slutprodukten.
 • Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, då vi har en nära dialog med våra kunder

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan till oss! Vi kommer att intervjua löpande och ser fram emot att få träffa vår kommande nya kollega/vän.

PS. För dig som är student eller nyexaminerad vill vi hänvisa till vårt Graduate program Ignite som har två intag om året. Just nu kommer vi tyvärr inte att ta in UX kandidater till programmet men det kan eventuellt bli aktuellt längre fram. Klicka dig vidare för att läsa mer om programmet här!

Taggar: #LI-DNI

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."
Marina
Data Engineer
"We have good managers. They always look out for the consultants’ best and strive to ensure we are happy"
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"At Capgemini there’s considerable opportunity and flexibility for developing and testing the waters, so you can be sure of finding your own path to a great career"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"In my work, no two days are similar. All I know is that I’ll encounter problems and spend time dealing with challenges, but there are always colleagues I can ask if I get stuck"
Martin
Project Manager
"Throughout my years here I’ve been given the trust and space to test different roles, everything from ETL developer to solution architect and project manager"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Inspiring network of experts in design

 • Exciting assignments in different industries

 • Extensive health care/health insurance

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Benify - benefit & reward portal

 • Employee Ownership Plan

 • Certification Bonus

 • FLEX pension

 • Collective Agreement

 • Parental Benefits

 • Health Care Allowance

 • Private Medical Insurance

 • Extensive possibilities for development

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Reasons to work for usIf you are looking for a reason. Here is one. We genuinely believe you can be the next big thing at Capgemini. Need more reasons? Here is a bunch:

Reason #273We work actively to be the #1 workplace within Data, AI & Analytics

Reason #98A community of 300 data enthusiasts - who share their expertise and know-how

Reason #21Be a part of leading the Nordic market within Data, AI and Analytics

Reason #54Partner with market leading technical platforms & tools such as Microsoft, Google, AWS, Snowflake, Databricks

Reason #388Work with innovative projects with well-known brands both locally in Sweden and globally

Reason #879Be part of an inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

Aisha Hansson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida