Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Byggnadsantikvarie

 • STOCKHOLM
 • STOCKHOLM

AIX och Byggnadsantikvarisk expertis

Våra byggnadsantikvarier på AIX har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv och arbetar med alla typer av miljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader och stora, komplexa bebyggelseområden. Antikvarisk medverkan, förundersökning, kulturmiljöanalys, konsekvensbeskrivning och medverkan i detaljplaneprocesser är vanliga uppdrag.

För oss handlar det om att lyfta fram kulturvärden och förvalta dem i förändringsprocessen. Vi bygger vårt arbete på en kombination av gedigen kunskap om kulturarvet och den lagstiftning som skyddar den. Vi utgår alltid från byggnadens eller miljöns förutsättningar, det vill säga dess historia, karaktär och kulturhistoriska värden. Utifrån dessa kan vi formulera riktlinjer om hur byggnaders eller miljöers värden bäst kan förvaltas i olika förändringsprocesser och lyfta projekt till högre kvalitet.

När du jobbar hos oss är du flexibel och intresserad av olika typer av arbetsuppgifter.

Låter detta intressant och något för Dig?

VI SÖKER BYGGNADSANTIKVARIE!

Just nu söker vi en erfaren byggnadsantikvarie/bebyggelseantikvarie till vårt trevliga och kompetenta forum för Kulturmiljö & Restaurering, där dina arbetsuppgifter bland annat kommer bestå av att:

 • Ansvara och leda egna projekt

 • Vara antikvariskt sakkunnig eller medverkande enligt PBL och KML för byggnader och miljöer, utföra förundersökningar, konsekvensanalyser, kulturmiljöprogram med mera.

 • Leda och genomföra inventeringar, analyser och vård- och underhållsplaner för bebyggelsemiljöer, för det agrara landskapet, parker och trädgårdar.

Vi söker dig som:

 • Har god erfarenhet av att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är van vid att hålla tidsramar och ta beslut kring budget.

 • Är utvecklingsorienterad, ser möjligheter och har ett positivt förhållningssätt. Du kan bidra till förbättrings- och förändringsförslag.

 • Är flexibel och prestigelös - du hanterar väl de förutsättningar som finns i olika uppdrag och förvaltar relationen till uppdragsgivare och övriga medverkande på ett professionellt sätt.

 • Är utåtriktad och ser positivt på att samarbeta med kollegor i gemensamma projekt.

Du är utbildad byggnadsantikvarie eller motsvarande.

Några av våra medarbetare

Helena Ekelund
Medarbetare på AIX
"För mig i min yrkesroll är det avgörande att få ett brett stöd för hållbara val i projekt liksom på arbetsplatsen"
Ethem Erdogan
Medarbetare på AIX
"Att jobba på AIX innebär att inlevelsefullt utvecklas i den klassiska arkitektrollen och bidra till god arkitektur."
Karl von Schmalensee
Medarbetare på AIX
"AIX är ett arkitektkontor med integritet och högt i tak. Förutom roliga och spännande projekt i olika skalor består AIX av ett gäng trevliga, kompetenta och vassa kollegor"
Shilan Bahmani
Medarbetare på AIX
"Förutom att värdesätta god arkitektur, satsar AIX på digitala lösningar och informationshantering, mitt ansvar är att utveckla hållbara projekteringsprocesser genom BIM."

Kvalifikationer

 • Du kommunicerar och förstår svenska väl i både tal och skrift.
 • Du har goda IT-kunskaper inom Microsoft Office.

Det är meriterande om du:

 • Är certifierad sakkunnig Kul 2, nivå K.
 • Har erfarenhet av arbete med större kulturhistoriska utredningar så som kulturmiljöprogram och mer omfattande stadsplaneringsprojekt.
 • Har studerat restaureringskonst vid KKH.
 • Har någon form av utbildning inom park och landskap.
 • Har erfarenhet av arbete med det gröna kulturarvet.
 • Är intresserad av och har kunskap inom angränsande områden som kulturhistoria, konstvetenskap/- historia, etnologi, kulturgeografi, arkeologi.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Kunskapsstarkt med både spets och bredd

 • Vi har pensionsavsättning och försäkringar

 • Vi erbjuder yoga och massage på jobbet

 • Vi jobbar alltid för mångfald och inkludering

 • Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag

 • Vi har en inkluderande och hjälpsam företagskultur

Om företaget

På AIX skapar vi arkitektur som gör skillnad. Med kunskap om det redan byggda utvecklar vi framtidens arkitektur och långsiktigt värdefulla miljöer.

Vår styrka ligger i balansen mellan stor bredd och djup specialistkunskap, där vi kompletterar varandra med olika kompetenser. Vi har uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Hos oss arbetar bland annat arkitekter, planarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och byggnadsantikvarier. Vi arbetar i nära dialog med kunder som vill utveckla byggnader och fastigheter till ett vackert och hållbart slutresultat.

Vi välkomnar mångfald i våra team, för vi vet att den gör oss smartare och vår arbetsplats roligare. Vill du vara med och göra skillnad? Då längtar vi efter dig. Och antagligen du efter oss.

Lisa Roos Jacobsen | Kontaktperson

Ansök nu
AIX Arkitekter AB

STOCKHOLM
Besök hemsida