Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Tilbudsleder/ Kalkulatør
Søk her

Industri

Bygg & anlegg

Kategori

Bygg og anlegg

Erfaring

Erfaren

Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Beliggenhet: Vinterbro

Besøk nettside

Kontaktperson
Solveig Trøstheim

Om stillingen

Tilbudsleder og kalkulasjon

Skanska kan tilby:

 • En viktig rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Spennende prosjekter med et høyt miljøfokus, hvor du er med på å bygge landet, innovativt og fremtidsrettet
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i et veldig bra kompetansemiljø
 • En totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, en god lønnspakke, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag og etablering av kalkylestruktur
 • Planlegging av kalkylearbeidet ved å gjennomføre oppstartmøte- og statusmøter for kalkulasjon
 • Kalkulasjon av egenproduksjon på tømmer, betong og mengdebeskrivelser
 • Innhente tilbud på prosjektering, samt fra underentreprenører og leveranser
 • Kalkulasjon av rigg og drift
 • I faggjennomganger kvalitetssikre innhold og grensesnitt mellom de ulike fagene
 • Medvirke ved sammenstilling av tilbudsbrev med tilbudsforutsetninger og vedlegg

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Bakgrunn fra entreprenørbransjen, gjerne med erfaring fra kalkulasjon eller produksjon
 • God økonomiforståelse og gjerne noe innkjøpskompetanse
 • God i bruk av Excel og Solibri, samt gjerne kjennskap til G-prog
 • Fordel å beherske kalkyleprogrammet MAP
 • God tallforståelse og like det å jobbe systematisk med tall, ryddig og strukturert

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for Tilbud og Marked. Regionen omfatter cirka 70 medarbeidere totalt sett.

Arbeidssted er på Vinterbro, i Kveldroveien.

Føler du at dette treffer deg? Da håper vi du søker!

Kontakt:

HR Sjef, Solveig Trøstheim, 928 95 711

Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Søk her