Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Test Lead till Capgemini Stockholm

 • Urval sker löpande
 • Stockholm
 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Tilltalas du av att jobba i en atmosfär präglad av entreprenörskap i ett stabilt företag? Nu stärker vi upp Cloud Tech-teamet på Capgemini med Test Leads, en roll som passar dig som gillar innovativ teknik och internationella miljöer. Hos oss får du möjlighet att jobba brett i olika plattformar, samtidigt som du kan bygga vidare på djupet genom att testa i samarbete med teamet. Du får också en väldigt engagerad och nyfiken chef.

Om jobbet:

Som Test Lead i Cloud Tech-teamet arbetar du i team ute hos några av våra kunder. Våra största kunder finns inom retail, telekom eller den publika sektorn - och våra projekt ute hos kund handlar om att hjälpa dom i sin digitala transformationsresa. Du bidrar med effektivisering, hållbara lösningar och en bättre användarupplevelse för både företag och dess medarbetare, likväl som privatpersoner.

Du kommer jobba nära ditt team som består av produktägare, arkitekter, kravanalytiker, utvecklare, beställare och testare. Vi jobbar i agila miljöer och du deltar i story grooming, dagliga standup-möten och retrospecitves. Din roll fokuserar på koordinering, design av testmiljöer och att leda teamet framåt.

Arbetsuppgifter:

 • Leda och coacha teamet
 • Ta fram teststrategier och bygga testcase
 • Planera och delta i testautomatisering
 • Planera, koordinera, designa och övervaka testmiljö och testdata
 • Uppföljning och analys vid tester, samt dokumentering
 • Samarbeten internt i teamet och med andra team

Vi erbjuder dig:

 • Föräldraförmån
 • Flexibla arbetsförhållanden & Work-from-Home Policy
 • Tech communities
 • Mentorskapsprogram (som mentor eller mentee)
 • Delaktighet i Capgeminis olika fokusområden; Diversity and Inclusion, Sustainability, Wellness club, Art club etc.
 • Generöst friskvårdsbidrag & tjänstepension
 • Bonusprogram
 • Komptensutveckling i form av utbildningar och certifieringar
 • Roliga och inspirerande personalevent
 • Företagshälsovård & sjukvårdsförsäkring

Vi söker dig som:

- Vill jobba med kvalitetssäkring och vill ta fram hållbara lösningar
- Har flera års erfarenhet inom IT och test, och jobbat med liknande arbetsuppgifter
- Jobbat i agila team/projekt, och med automatiserade tester
- Goda kunskaper i både svenska och engelska

Vi värdesätter om du har en akademisk utbildning, Scrum-certifiering och erfarenhet inom telekombranschen, eller den publika sektorn, men det är inga absoluta krav(!).

Rekryteringsprocessen: Vi rekryterar löpande till denna tjänst, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I rekryteringsprocessen kommer du träffa rekryterande chef och en medarbetare i teamet. Vi arbetar agilt i rekryteringsprocessen, vilket innebär att flera steg kan ske parallellt.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 3000 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Selma Sternersson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida