Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

SAP Applikations konsult

 • Ansök senast: 30 december 2022
 • Stockholm +1 till
 • Ansök senast: 30 december 2022
 • Stockholm +1 till

SAP Applikations konsult

På Capgemini hjälper vi flera av Sveriges största företag med transformationer inom SAP. Idag har vi mer än fyrdubblat antalet SAP-konsulter i Sverige men resan tar inte slut här. Behovet och efterfrågan från våra kunder gör att vi kan erbjuda spännande uppdrag, personlig utveckling och inte minst utbildning.

Nu letar vi efter Applikationskonsulter till vårt team i Stockholm som kan hjälpa våra kunder i deras S/4 transformationer.

Rollen:

Som SAP-konsult på Capgemini får du möjligheten att jobba med den senaste tekniken, du får stora möjligheter till utbildning och dessutom tillgång till ett stort nätverk av experter inom SAP. Du kommer med andra ord få möjligheten att förskaffa dig en rad nya kompetenser inom ramen för ditt arbete.

Som SAP konsult på Capgemini kommer du att få använda din erfarenhet från It-transformationer, Cloud migrering, processtranformationer och optimering av verksamheter. Du kommer även att få möjligheten att:

 • Bidra med lösningar till verkliga problem inom en rad olika industrier
 • Hjälpa till att transformera våra ledande aktörer inom olika sektorer
 • Utveckla och slipa dina kunskaper inom den senaste tekniken

Vilka kommer vara dina mål i den här rollen?

 • Supportera hela implementationsprocessen och bidra till att varje milstolpe i projektet nås
 • Se till att förändringar uppnår krav gällande policys och riktlinjer
 • Bygga och utveckla funktionella lösningar och bidra med input på förbättringsförslag till kundens system.
 • Koordinera förändringar och kommunikationen mellan avdelningar, systemägare och slutanvändare samt övriga intressenter.
 • Utvärdera och analysera existerande system samt ta fram förslag för att utnyttja högsta kapacitet i systemet.

Vad behöver du för att lyckas i den här rollen?

Vi tror att du har erfarenhet av SAP från konsultsidan alternativt att du jobbar i en linjeroll och har erfarenhet av att jobba i SAP. Vi ser även att du har goda kunskaper i Svenska och Engelska, både i tal och skrift.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Jacob Ahlner | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm +1 till
Besök hemsida