Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

KAM Learning Library

 • Søknadsfrist: 16. oktober 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 16. oktober 2022
 • Oslo

Om stillingen
Vi søker etter deg som brenner for å jobbe med nye produkter og har en liten entreprenør i deg. Nå gir vi deg muligheten til å være en sentral person i lanseringen av et helt nytt digitalt produkt i Simployer. Learning Library er Simployers nyeste produktmodul og som navnet tilsier handler det om en ny måte å gi medarbeiderne tilgang til kompetanse og personlig utvikling ”on demand”. Tenk opplæring og kompetanse i retning av TikTok og YouTube, og at innholdet i tjenesten er utviklet og laget av våre eksperter for å sikre både relevans og riktighet innen temaer som for eksempel ledelse, personaladministrasjon, lønn og personlig utvikling på jobben – temaer vi har solid kompetanse på.

Siden produktet er helt nytt så vil du få muligheten å bygge opp salgsprosesser og kundebase fra grunnen av. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med alle de andre flinke folka i Simployer Learning Library. Selvfølgelig vil resten av de andre 350 ansatte i Simployer støtte så godt de kan og bidra når du har behov for sparring.

Key account manager rollen
I stillingen som Key account manager vil du jobbe systematisk med salg for å tilby både Simployers eksisterende og potensielle kunder Simployer Learning Library. Kundene våre er HR-sjefer og opplæringsansvarlige i virksomheter med over 50 ansatte i alle bransjer. Vi jobber etter en performance marketing modell, som betyr at du i hovedsak vil bearbeide leads vi har hentet inn gjennom digitale kampanjer og aktiviteter. Arbeidsmetodikken og salgsprosessen er velprøvd i mer enn 20 år og benyttes i salget av alle Simployers produkter.

Som Key account manager vil du være en del av et av Simployers salgsteam hvor du har personlige budsjettmål som sammen med teamet budsjettmål bidrar til salgsteamets overordnede budsjett. Vi tilbyr god fastlønn med en variabel del på toppen avhengig av personlig og teamets budsjettoppnåelse. I tillegg har vi gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Om deg
Vi ser etter en som har noe erfaring innen B2B-salg og en genuin interesse for IT og SaaS samt HR-arbeid. Vi tror at du har interesse for og trives med å møte virksomheter og ønsker å bidra til endring og forbedring. Du er pålitelig og lydhør overfor kundenes behov og har evnen til å matche disse med løsningene og tjenestene som Simployer tilbyr.

Jobb med skikkelig flinke folk

Mats Christian Sandvig
Head of Product
"After working in several startups, I wanted to work in a place where the ambitions matched the ability to implement. Simployer has this ability, and it allows us to make things happen."
Alexander Rauan
Senior DevOps
"I was very positively surprised by the focus on web-based solutions and the eagerness for continuous improvement and development of both systems and expertise."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Working in Simployer has taught me to constantly embrace and adopt new improved ways of doing things, and how important collaboration are for motivation, mastery and achievement."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"The job at Simployer is exciting, fun, and challenging. We develop new products and services we will deliver on, and we will always have satisfied customers."
Mats Christian Sandvig
Head of Product
"Etter å ha jobbet i flere oppstartsbedrifter, ønsket jeg å jobbe på et sted der ambisjonene stemte overens med evnen til å implementere. Simployer har denne evnen, og det lar oss få ting til å skje.‎"
Alexander Rauan
Senior DevOps
"Jeg ble veldig positivt overrasket over fokuset på nettbaserte løsninger og iveren etter kontinuerlig forbedring og utvikling av både systemer og kompetanse."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Arbeidet i Simployer har lært meg å stadig omfavne og ta i bruk nye forbedrede måter å gjøre ting på, og hvor viktig samarbeid er for motivasjon, mestring og prestasjon."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"Jobben hos Simployer er spennende, morsom og utfordrende. Vi utvikler nye produkter og tjenester vi skal levere på, og vi vil alltid ha fornøyde kunder.‎"

Jobb på et sted du vil trives

 • Hybrid and flexibke work model

 • Pension and health care

 • HR tech company

 • Modern offices

 • Laughs, develops, and celebrates together

 • Career opportunities

 • ‎Hybrid og fleksibel arbeidsmodell

 • ‎Pensjon og helsetjenester‎

 • ‎HR-teknologiselskap‎

 • ‎Moderne kontorer‎

 • Ler, utvikler og feirer sammen

 • Karrieremuligheter

Om selskapet

Hos Simployer – Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver

Med 3200 kunder og over 1,3 millioner systembrukere på tvers av produktseriene våre, er Simployer den største HRM-skyleverandøren i Skandinavia. Vi er over 300 ansatte i fem byer i tre land. Simployer hjelper organisasjoner med å utvikle og ta vare på sine ansatte og tilbyr digitale HRM-tjenester som effektiviserer interne rutiner og prosesser. I vår produktportefølje finnes det løsninger for alle deler av medarbeiderreisen.


TOMPersonal, competent and innovative Simployer’s values ​​are present in everything we do. We who work here are genuinely interested in what we do and are open and supportive in meeting with both colleagues and customers. We are curious and dare to challenge ourselves and our customers to move forward towards new goals.

TOMPersonlige, kompetente og innovative Simployers verdier er tilstede i hvert ledd i bedriften. Våre medarbeidere har en genuin interesse for at vi gjør, er åpne og støttende i møte med kollegaer og kunder. Vår nysgjerrighet bidrar til at vi utfordrer oss selv og våre kunder, for å nå nye mål.

Gard Rønning | Kontaktperson

Søk her