Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Market and Liquidity Risk Leader

 • Søknadsfrist: 21. august 2022
 • Bærum
 • Søknadsfrist: 21. august 2022
 • Bærum

Vi er på jakt etter en erfaren risk manager som vil få ansvar for å lede Markets- og Likviditets-risiko-teamet, og samtidig videreutvikle området som stadig er i endring.

Teamet for Markets- og Likviditets-risiko er ansvarlige for å definere rammeverket, monitorering, måling og kontroll av følgende risiko for likviditet, renter, valuta, markeds og motpartsrisiko, i tillegg til verdsettelse av finansielle instrumenter og «valuation adjustments» (xVA). Utover dette har teamet en viktig rolle i bankens ABS-program (verdipapiriseringer av billån) gjennom datauttrekk, identifisering av portefølje som skal verdipapiriseres og rapportering til investor. Teamet er en nordisk funksjon som dekker Santanders virksomhet i alle de 4 landene vi opererer i.

Som manager for området vil du fokusere på:

 • Forstå det regulatoriske landskapet vi opererer innenfor (BIS, CRR/CRDIV, EBA retningslinjer, lokal norsk lovgivning), i tillegg til å forutse nye regulatoriske krav som kommer og kunne koble dette mot bankens risikoeksponering gjennom analyser
 • Sikre at banken til enhver tid etterlever gjeldende reguleringer gjennom overvåking av risikoindikatorer, men samtidig ivareta et effektivt kontrollrammeverk for å kunne understøtte kommersielle, strategiske initiativer
 • Data og datakvalitet som benyttes til beregning og rapportering av risiko
 • Kontinuerlig forbedre og automatisere rapportering og analyse
 • Sikre god governance inkludert policies, guidelines og etablering av risikoappetitt og risikorammeverk
 • Hjelpe og understøtte utvikling av en risikokultur i organisasjonen som dekker alle typer av markeds og likviditetsrisiko

Du vil lede et team på fem analytikere. Ditt bidrag som leder inn mot teamet er sentralt for at du og teamet lykkes gjennom at du sikrer en god arbeidsflyt på tvers av teamet, synliggjør behov innad i gruppen men også eksternt, og at du som leder også evner å være med å støtte og videreutvikle den enkelte medarbeider på teamet slik at gruppen er godt rustet mot de utfordringen og arbeidsoppgavene som ligger foran oss. Du må ha gode evner både for å tenke strategisk og langsiktig, men samtidig kunne ta raske beslutninger knyttet til problemstillinger med kort frist. Du vil jobbe tett mot Treasury, Capital Markets, Financial Control og Capital Management så vel som morselskapet i Madrid, med engelsk som arbeidsspråk.

Market og Capital Risk er del av Risk-divisjonen som er en sentral del av banken med over 110 ansatte.

Kompetanse

Dine kvalifikasjoner og erfaringer

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis master med fordypning i finans, økonomi, statistikk, matematikk eller lignende med gode resultater
 • Relevant erfaring fra bank eller annen finansinstitusjon, konsulentselskap, tilsynsmyndighet eller for eksempel fra en Treasury avdeling i en annen datatung bransje
 • Flytende skriftlig og muntlig i engelsk og helst i norsk
 • Meget god kompetanse i Excel. Forståelse av programmering og programmeringsverktøy, data samt business intelligente tools som Power BI er en fordel

Som leder samarbeider du godt og er en lagspiller og relasjonsbygger med gode organisatoriske og kommunikative egenskaper. Du evner å prioritere riktig, kan håndtere flere arbeidsstrømmer samtidig og er en god problemløser. Du er en nøyaktig, pålitelig og dedikert person men samtidig også i stand til å utfordre dagens løsninger og lede gjennom endring.

Vi tilbyr

 • Jobb i et internasjonalt selskap som leverer gode resultater med høye ambosjoner om videre vekst og utvikling for framtiden
 • Stor grad av mangfold og et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Et arbeidsmiljø som er uformelt, men samtidig profesjonelt og dynamisk med gode muligheter for den rette kandidaten til å være med å påvirke retning
 • Flere sports- og sosiale aktiviteter. Vi er sponsor av «Right-To-Play», UEFA Champions League og Norges Fotballforbund.
 • Mulighet for intern mobilitet og internasjonale muligheter gjennom utvekslingsprogrammer

Jobb på et sted du vil trives

 • Innovative and looking to the future

 • We invest in you

 • Employee benefits and discounts

 • Dynamic work environment

 • Engaged colleagues

 • Social events for all employees

 • BeHealthy | Your health is important to us

 • Competitive insurance and pension plans

 • We give back to society

 • Gode pensions- og forsikringsforhold

 • Vi investerer i din udvikling

 • Vi giver tilbage til samfundet

 • Medarbejderfordele og rabatter

 • Dedikeret kollegaer

 • Globale muligheder

 • Sociale arrangementer for alle medarbejdere

 • Innovativ og fremadtænkende virksomhed

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Sosiale arrangement for alle ansatte

 • BeHealthy | Din helse er viktig for oss

 • Innovativt og fremtidsrettet selskap

 • Vi investerer i deg

 • Vi gir tilbake til samfunnet

 • Personalgoder og rabatter

 • Dynamisk arbeidsmiljø

 • Engasjerte kolleger

 • Sociala evenemang för alla anställda

 • Dynamisk arbetsmiljö

 • Vi ger tillbaka till samhället

 • Konkurrenskraftiga pensioner & försäkringar

 • Innovation, förbättring och utveckling

 • Globala möjligheter

 • Friskvård - din hälsa är viktig för oss

 • Engagerade kollegor

 • Personalförmåner via Benify

Om selskapet

Santander Consumer Bank AS tilbyr produkter innen auto- og fritidsfinansiering, forbrukslån, kredittkort, sparing og forsikring til privatkunder, og er markedsledende på bilfinansiering i Norge.

Santander er en spennende arbeidsgiver med over 600 ansatte i Norge, og 1500 totalt i Norden, og tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander.

Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger og et bredt spekter med ansattgoder. Årets medarbeiderundersøkelse viser at ansatte er engasjerte og trives med arbeidsplassen sin og gode kolleger. Selskapet er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, og er blant annet gullpartner til den veldedige organisasjonen Right to Play. Du kan lese om alle sponsoratene på nettsiden vår santander.no

Vi jobber fremtidsrettet og ser hele tiden på nye løsninger og produkter tilpasset et marked i endring. I 2018 var vi blant annet 1 av 2 banker som var klare på lanseringsdato når ApplePay ble lansert i Norge, og har sammen med en partner utarbeidet en innovativ ny abonnementsløsning for bil.


TA Nordic Bank with global strength

TPart of Banco Santander – one of the world’s largest financial institutions

TBanco Santander’s history goes back more than 160 years

TWorld’s Most Sustainable Bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

TOver 1200 employees across the Nordics

TWe serve over 1.6 million customers

TStrategic partnerships with over 10 000 car dealers, merchants and brokers

TInnovation is key to our future success

TBanco Santanders historie går mere end 160 år tilbage

TVerdens mest bæredygtige bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1.200 ansatte på tværs af Norden

TOver 1.6 mio kunder

TStrategiske partnerskaber med mere end 10.000 bilforhandlere, indkøbere og brokere

TInnovation er nøglen til vores fremtidige succes

TVi leverer digitale kundeoplevelser

TEn Nordisk bank med global styrke

TEn del af Banco Santander – en af verdens største finansielle institutioner

THistorien vår går tilbake til 1963 i Norge

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

T50/50 fordeling menn og kvinner

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

TStørst på billån i Norge

TFremtidsrettede | Først ute i Norge med ApplePay

TVi er dedikert til å være en ansvarlig långiver!

TInnovative | Vår siste nyvinning SHFT – en abonnementsløsning for bil

TEn nordisk bank med global styrka

TDel av Banco Santander - en av världens största finansiella institutioner

TBanco Santanders historia går tillbaka mer än 160 år

TVärldens mest hållbara bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1200 anställda i Norden

TVi servar över 1,6 miljoner kunder

TInnovation är nyckeln till vår framgång

TVi levererar digitala kundupplevelser i framkant

Tatiana Sushko | Kontaktperson

Søk her
Santander Consumer Bank Nordics

Bærum
Besøk nettside