Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Projektör

 • Ansök senast: 1 september 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 1 september 2022
 • Linköping

Vill du vara med och projektera framtidens elnät? Nu söker vi projektörer!
Vi på Tekniska verken Nät är nätägare i Linköpings och Katrineholmsområdet. Det innebär att vi sköter distributionen av el och belysning, samt kontinuerligt förbättrar, bygger ut nätet samt möjliggör energiomställningen i regionen. Alla nätinvesteringar vi gör sker utefter noggrann projektering som handleds av ett erfaret gäng på avdelningen.

Just nu söker vi medarbetare som kan komplettera teamen i Linköping. Rollen innefattar att projektera och ta fram beredningsunderlag för kommande investeringar i el- och belysningsnätet.

Dina arbetsuppgifter
Projektera och bereda projekt i form av att:

 • upprätta kalkyl.
 • upprätta arbetshandlingar, materialspecifikationer samt bestämma byggmetod.
 • föra dialog med markägare och exploatörer med vilka du upprättar överenskommelser, avtal och ledningsrätter.
 • vara kontaktperson gentemot myndigheter samt inhämta tillstånd.
 • upprätta anbud, förfrågningar och offerter.
 • fungera som tekniskt stöd.
 • utföra tekniska beräkningar och dimensioneringar.

Du som person är strukturerad i ditt arbetssätt och har en god samarbetsförmåga. Du bidrar till arbetsgruppen genom att vara en god kommunikatör som är drivande, initiativrik och lösningsorienterad. Vidare är du affärsmässig i ditt agerande gentemot såväl intressenter som kollegor.

Vi ser positivt på förmågan att se och ta tillvara på möjligheter samt att du har ett intresse för ny teknik.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:

 • Du har relevant YH-utbildning inom elsektorn alternativt gymnasieexamen inom elteknik följt av mångårig erfarenhet inom el- eller elkraftssektorn.
 • Du har arbetslivserfarenhet inom el-teknisk verksamhet, elinstallation, eldistribution samt projektering, beredning och kalkylering.
 • B-körkort.
 • God kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt på svenska.

Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av:

 • Byggnation av el- och belysnings-nät
 • EBR och AMA
 • CAD
 • Belysningsnät
 • Teorin kring Allmän behörighet för starkströmsinstallationer
 • Bas P och U
 • Arbete på väg

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta Daniel Parenmark, avdelningschef Projektering Elnät, 070-242 23 14.

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte att söka redan idag. Men vi vill ha din ansökan senast den 1 September.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Daniel Parenmark | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida