Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Verksamhetskoordinator

 • Ansök senast: 22 augusti 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 22 augusti 2022
 • Linköping

Vi söker en verksamhetskoordinator
Tekniska verken är en del av cirka 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt, erbjuder vi produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla och avfallshantering. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region.

Vi söker en verksamhetskoordinator till vår enhet Mätteknik. Enheten levererar mättekniska tjänster för el, värme, kyla och vatten med kompetens inom hela det mättekniska området.

Dina arbetsuppgifter:

 • Arbeta med avdelningsövergripande administrativa uppgifter.
 • Samordna och ansvara för bland annat uppdatering av styrdokument som rör affärsenheten och informationssäkerhet.
 • Hantera fakturor och andra uppgifter inom ekonomiadministration

Vem är du?
Du har dokumenterad god erfarenhet av att arbeta med administrativa uppgifter inom stora organisationer. Du har goda kunskaper i Microsoft Office och kan utrycka dig väl, i tal och skrift, på svenska och engelska. Du är självgående, har en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa och bibehålla relationer. Du kan planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag på ett strukturerat sätt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Pernilla Elving, Tf Affärsenhetschef, 0706545459.

Välkommen med din ansökan
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess, skicka därför in din ansökan snarast möjligt, dock senast 2022-08-22

Läs också gärna mer om hur det är att jobba hos oss på tekniskaverken.se/hososs

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Pernilla Elving | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida