Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Customer Care Specialist

 • Søknadsfrist: 21. august 2022
 • Grålum
 • Søknadsfrist: 21. august 2022
 • Grålum

Customer Care er Simployers kundesenter og jobber for at kundene våre skal få maksimalt ut av bruken med våre løsninger. Det betyr høyt kundefokus og serviceinnstilling.

Ditt ansvarsområde vil være sammensatt av oppgaver som spenner fra å sitte i front og ta imot alle typer henvendelser til å jobbe dypere med komplekse kundecase eller andre tekniske utfordringer i samarbeid med vårt produkt- og tech apparat. Vi jobber som et team, og bidrar inn der det er behov! Du vil ha gode avdelingskollegaer som hjelper deg med å komme godt inn i jobben din, og sammen jobber vi med å skape best mulig kundeopplevelser.

Hvordan kan en typisk arbeidsdag se ut?

 • Motta, registrere og kategorisere innkommende henvendelser på telefon, mail og web forms og fordele oppdrag som skal rutes videre.
 • Utføre brukerstøtte/teknisk support både skriftlig og via telefon.
 • Feilsøke og identifisere feil slik at dette kan utbedres
 • Identifisere forbedringstiltak i våre løsninger
 • Bidra til mersalg på en serviceorientert måte
 • Holde brukere og kunder informert om status og framdrift.
 • Utarbeide support- og opplæringsmateriell som gjør kundene våre selvhjulpne

Jobb med skikkelig flinke folk

Mats Christian Sandvig
Head of Product
"After working in several startups, I wanted to work in a place where the ambitions matched the ability to implement. Simployer has this ability, and it allows us to make things happen."
Alexander Rauan
Senior DevOps
"I was very positively surprised by the focus on web-based solutions and the eagerness for continuous improvement and development of both systems and expertise."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Working in Simployer has taught me to constantly embrace and adopt new improved ways of doing things, and how important collaboration are for motivation, mastery and achievement."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"The job at Simployer is exciting, fun, and challenging. We develop new products and services we will deliver on, and we will always have satisfied customers."
Mats Christian Sandvig
Head of Product
"Etter å ha jobbet i flere oppstartsbedrifter, ønsket jeg å jobbe på et sted der ambisjonene stemte overens med evnen til å implementere. Simployer har denne evnen, og det lar oss få ting til å skje.‎"
Alexander Rauan
Senior DevOps
"Jeg ble veldig positivt overrasket over fokuset på nettbaserte løsninger og iveren etter kontinuerlig forbedring og utvikling av både systemer og kompetanse."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Arbeidet i Simployer har lært meg å stadig omfavne og ta i bruk nye forbedrede måter å gjøre ting på, og hvor viktig samarbeid er for motivasjon, mestring og prestasjon."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"Jobben hos Simployer er spennende, morsom og utfordrende. Vi utvikler nye produkter og tjenester vi skal levere på, og vi vil alltid ha fornøyde kunder.‎"

Kompetanse

Hvilke egenskaper ser vi etter?

 • Telefon er vårt hovedverktøy, så du må trives med å snakke med mange ulike mennesker.
 • Vi vil gjerne at du har erfaring fra kundeservice, gjerne med Saas (software as a service)
 • Du har gode datakunnskaper og systemforståelse.
 • Du har god kommunikasjons- og formidlingsevne.
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

I tillegg er du utpreget serviceinnstilt, setter alltid kunden først, og har gode samarbeidsevner og bidrar aktivt i å skape et godt arbeidsmiljø gjennom pågangsmot og engasjement. Du er ansvarsbevisst og løsningsorientert, og tar eierskap til oppgavene gjennom å være strukturert og nøyaktig.

Hva tilbyr vi?
Våre verdier er at vi er personlige, kompetente og nyskapende – og dette kjennetegner kulturen vår. Kollegaene dine er kvalitetsbevisste og genuint opptatt av kundens brukeropplevelse. Vi er fokuserte på å jobbe i team, dele kompetanse, og at vi trives på jobb! Vi holder til i flotte lokaler i Sarpsborg, sentralt i Østfold, uten bilkø, kun 20 min fra Moss og 30 min fra Indre Østfold.

Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger, firmahytter, kantine, eget treningsrom med mer.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med leder for Customer Care Lasse Lamoreaux Jensen tlf 404 63 194 eller HR Business Partner Karina Sandell Lauritzen på tlf 918 58 159.

Jobb på et sted du vil trives

 • Hybrid and flexibke work model

 • Pension and health care

 • HR tech company

 • Modern offices

 • Laughs, develops, and celebrates together

 • Career opportunities

 • ‎Hybrid og fleksibel arbeidsmodell

 • ‎Pensjon og helsetjenester‎

 • ‎HR-teknologiselskap‎

 • ‎Moderne kontorer‎

 • Ler, utvikler og feirer sammen

 • Karrieremuligheter

Om selskapet

Hos Simployer – Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver

Med 3200 kunder og over 1,3 millioner systembrukere på tvers av produktseriene våre, er Simployer den største HRM-skyleverandøren i Skandinavia. Vi er over 300 ansatte i fem byer i tre land. Simployer hjelper organisasjoner med å utvikle og ta vare på sine ansatte og tilbyr digitale HRM-tjenester som effektiviserer interne rutiner og prosesser. I vår produktportefølje finnes det løsninger for alle deler av medarbeiderreisen.


TOMPersonal, competent and innovative Simployer’s values ​​are present in everything we do. We who work here are genuinely interested in what we do and are open and supportive in meeting with both colleagues and customers. We are curious and dare to challenge ourselves and our customers to move forward towards new goals.

TOMPersonlige, kompetente og innovative Simployers verdier er tilstede i hvert ledd i bedriften. Våre medarbeidere har en genuin interesse for at vi gjør, er åpne og støttende i møte med kollegaer og kunder. Vår nysgjerrighet bidrar til at vi utfordrer oss selv og våre kunder, for å nå nye mål.

Karina Lauritzen | Kontaktperson

Søk her
Simployer

Grålum
Besøk nettside