Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Om stillingen

Vil du lede et sterkt fagmiljø med dyktige prosjekteringsledere? Bidra til innovativ prosjektutvikling i et solid og fremtidsrettet selskap?

Vi i Skanska har satt oss ambisiøse mål som foregangsselskap i norsk næringsliv. Skanska Anlegg er en av Norges ledende aktører innen utvikling, prosjektering og bygging av de største og mest komplekse prosjektene, og er inne i en spennende utvikling. Vi skal lede an i det grønne skiftet, møte nye og endrede krav til prosjektgjennomføring på en innovativ, effektiv og kompetent måte, og utvikle kompetanse, fag og bransje. Alt i tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere, og alltid med mennesket i fokus.

Vi søker en markedsorientert leder for våre prosjekteringsledere, som vil bidra til en attraktiv, aktuell og fremtidsrettet prosjekteringskompetanse i Skanska Anlegg.


Vi tilbyr

 • En utviklende og variert lederstilling i et sterkt fagmiljø
 • Mulighet for å videreutvikle både forretningsområdet og fagområdet prosjektering
 • Faglig og personlig utvikling gjennom praksis og Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram

Ansvar / arbeidsoppgaver

Som Leder prosjekteringsledelse får du det overordnede ansvaret for prosjekteringsledelse, og for å sikre rett kompetanse og kapasitet innen faget basert på strategiske prioriteringer. Det er en sentral rolle for å dra selskapet fremover, hvor du får jobbe tett på marked, kunder og samarbeidspartnere, samt utvikle mulighetsrommet som ligger ytterligere digitalisering og nye utviklingstrender for prosjektering.

Skanska Anlegg setter menneskene i sentrum. Sentralt for rollen vil være å lede, utvikle og motivere våre dyktige prosjekteringsledere som du også har personalansvar for. Du får et fagansvar for prosjekteringsprosessen i styringssystemet og prosjektmodellen, og du får mulighet til å lede prosjekteringsprosesser i gitte situasjoner.

Øvrige ansvars- og arbeidsoppgaver som ligger til stillingen, er blant annet å:

 • drive aktiv, utviklende og forutsigbar prosjekteringsledelse
 • bidra aktivt i Skanska sitt kunde-, markeds- og tilbudsarbeid
 • sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med prosjektsjef, offentlige myndigheter, kunde, konsulenter og leverandører
 • være oppdatert på utviklingstrender og globalt beste praksis innenfor prosjektering som fremmer sikker og kostnadseffektiv produksjon.
 • utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi gjennom aktiv endringsledelse
 • bidra i dialog med rådgivere, valg av partnere samt utarbeide kontrakter med valgte partnere
 • tenke helhet, bidra i kunnskapsnettverk for å evaluere, utvikle og beskrive beste praksis i prosjektering i Skanska (SGVD)

Egenskaper

Vi ser etter en fremtidsrettet, utviklingsorientert og relasjonell leder med gode lederegenskaper og erfaring fra lignende roller. Du må ha vilje og evne til å lede og utvikle prosjekteringsprosesser, og kunne konstruktivt samhandle med kunder, partnere og ansatte fra ulike deler av organisasjonen. For å lykkes i rollen må du være forretningsorientert med god markedsinnsikt og oppdatert på utviklingstrender innen prosjektering. Du har gode påvirkningsevner og gjennomføringskraft, som både tar selvstendige initiativ, involverer andre og utviser ansvarlighet for området du leder og selskapet som helhet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Bred erfaring fra og dokumenterte gode resultater fra prosjekteringsledelse i lignende/større organisasjoner.
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig
 • Fortrinnsvis erfaring fra lignende bransje.

Arbeidssted er ved Skanskas moderne hovedkontor som ligger sentralt i Oslo. En må påregne noe reisevirksomhet i rollen.

Kontakt:

Ønsker du mer informasjon og en uformell prat om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner The Assessment Company ved Hilde Heines Bachmann på telefon 408 51 957.

Du kan også kontakte Skanska Anlegg direkte ved:
HR Business Partner Anlegg Ekaterini Oscarsen, + 47 958 45 971
Leder Tilbud, marked og forretningsutvikling Tore Tveit, +47 948 35 491

Søknadsfrist. Snarest, som senest 18. august 2022.

Kontaktperson
Hilde Heines Bachmann - Management Consultant hos The Assesment Company

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Besøk nettside

Vår beliggenhet

Oslo