Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en infrastrukturansvarig till vår svenska IT-avdelning då vår nuvarande medarbetare kommer att gå i pension.

Om tjänsten

Din uppgift blir att säkerställa att OBOS Sverige AB har en effektiv och stabil IT-infrastruktur. Målet är att ha en hög tillgänglighet till samtliga tillhandahållna system utan störningar. I rollen ingår det att ha en helhetsbild över servermiljön och att aktivt och kostnadseffektivt arbeta med att förbättra denna. Syftet med befattningen är också att kontinuerligt utvärdera OBOS molnstrategi.

Du kommer att arbeta parallellt med nuvarande ansvarig för upplärning och successivt övertagande av arbetsuppgifterna.

Dina interna kontaktytor är både gentemot medarbetare i organisationen inom IT på OBOS men även mot medarbetare inom hela OBOS verksamhet och externt har du kontakt med våra olika IT-partners.

Den svenska IT-avdelningen tillhör en koncerngemensam division, IT & Digital, som är en supportorganisation till hela verksamheten i både Norge och Sverige. Vårt mål är att skapa en gemensam driftsorganisation för hela koncernen och du jobbar därför på tvärs med infrastrukturfrågor över både bolags- och landsgränser.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara ansvarig för servermiljön i OBOS Sverige AB, för livscykelhantering av servrar och system samt för att hålla systemkartan uppdaterad. Även ansvarar för domänhantering ingår i arbetsuppgifterna.

Du är den viktiga länken mellan organisationen och IT-leverantörer vid förändringar av infrastrukturen och stöttar organisationen i samband med uppdatering av applikationer. Att delta i förbättringsprojekt och vara rådgivande inom ansvarsområdet är också en viktig del samt att delta i IT-strategiarbete och bidra i samband med dokumentation av styrdokument.

Du beställer installation av servrar, utvärderar servrar och system för att vidta lämpliga åtgärder och ansvarar för relaterade mjukvarulicenser. Du beställer och planerar IT-projekt med konsulter och leverantörer. Att arbeta med 2:a/3:e linjens support mot Servicedesk och vara behjälplig vid incidenthantering ingår i arbetet. Du kommer att vara en viktig nyckelperson i vår fortsatta resa mot molnet och i tjänsten igår det att aktivt arbeta med övervakning, säkerhet, uppföljning och dokumentation av infrastrukturen både i molnet och on premise.

Omvärldsbevakning och att följa trender inom ditt ansvarsområde och att delta aktivt i samarbetet inom IT & Digital i driftsfrågor inom området infrastruktur är självklart för dig.

Kvalifikationer

  • Relevant IT-utbildning som innefattar berörda ansvarsområden.
  • Ett par års erfarenhet av att arbeta med servrar och infrastruktur.
  • God erfarenhet av licenshantering och molnlösningsfrågor.
  • God kännedom om Microsofts produkter (Azure, Office365, Windows server, SQL osv).

Som person är du strukturerad, kan arbeta självständigt, är ansvarstagande i ditt arbete och tänker säkerhet som en naturlig del av lösningen. Att du har en god förmåga att tänka helhet och storskaligt, är van att ta egna initiativ och brinner för att utveckla och förbättra är en förutsättning. Du är en person med stark problemlösningsförmåga som också är duktig på dokumentation. Du är utåtriktad, positiv och har en god samarbetsförmåga.

Kontaktperson
Helena Ekeroth

Om företaget

OBOS är en av Sveriges och Norges största bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 530 000 medlemmar. OBOS grundades i Oslo 1929 och erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus, radhus, parhus och flerbostadshus, i stad och på landsbygd.

Koncernen har omkring 2 600 anställda, varav knappt 1 000 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. Vi verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. OBOS utvecklar flerbostadshus på entreprenad i större städer och är Sveriges ledande aktör inom industriellt och hållbart byggande i trä.

OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom boköpsmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende.
Vi har ett aktivt samhällsengagemang och 10 procent av vinsten i OBOS går tillbaka till samhällsnyttiga ändamål. Vi miljöcertifierar våra bostäder och bygger gärna socialt, grönt och ekonomiskt hållbara trädgårdsstäder.

Vårt erbjudande till dig

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering är i Myresjö med möjlighet att arbeta från OBOS kontor i Jönköping eller Växjö efter ett par månaders introduktion/överlämning. Möjlighet till hybridarbete finns också. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både i och utanför arbetet, genom att aktivt uppmuntra till exempelvis friskvård och sociala aktiviteter - allt för att skapa en positiv teamkänsla i jobbet.

Besök hemsida

Placering

Myresjö +2 till

Följ OBOS