Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Leder for Kompetanseutvikling og kultur

 • Søknadsfrist: 14. august 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 14. august 2022
 • Oslo

Kompetanseutvikling og kultur er svært viktige områder for Skanska Norge. Vi har gjort mye og vil gjøre enda mer, og vi trenger deg på laget! Men, hvem er du? Vi ser for oss en sterk faglig leder som har lyst til å jobbe med engasjerte kollegaer og lede kompetanseavdelingen i Skanska Norge. Avdelingen består av fem dyktige medarbeidere som har ansvaret for strategisk kompetanseutvikling, leder-, team- og talentutvikling. I tillegg jobber vi med endrings- og forbedringsprosjekter i nært samarbeid med linjeorganisasjonen. Vi søker deg som er sterk faglig, selvstendig, proaktiv og har en inkluderende lederstil. Du bør også ha god organisasjonsforståelse og være god til å bygge relasjoner.


Leder for Kompetanseutvikling og kultur


Skanska kan tilby:

 • En sentral stilling som leder for kompetanse og kultur i Skanska Norge, i en internasjonal virksomhet med sterke, gode og tydelige verdier
 • Et spennende HR-ansvar hvor du skal tilrettelegge for både nasjonale kurs og globale kompetanseprogrammer
 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi har samlet dyktige og engasjerte fagfolk, både nyansatte og noen som har lang og bred erfaring
 • Et sterkt globalt fagmiljø, med gode muligheter for personlig utvikling
 • En totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, en god lønnspakke, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle avdelingen
 • Være strategisk rådgiver for kultur- og kompetanseutvikling i organisasjonen
 • Kartlegge, utvikle, implementere og gjennomføre lederutviklingstiltak og andre sentrale utviklings- og kompetansehevende tiltak på tvers av Skanska Norge
 • Videreutvikle porteføljen av kompetanseutviklende tiltak og sørge for at det til enhver tid finnes opplæringstilbud som bidrar til å styrke vår konkurransekraft
 • Prosesseier for sentrale prosesser som onboarding, medarbeiderundersøkelser, medarbeiderutvikling og etterfølgerplaner i organisasjonen
 • Holde deg oppdatert på relevante kompetanseområder

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Høyere relevant utdanning – helst på masternivå
 • Betydelig erfaring fra strategisk kompetansearbeid, fortrinnsvis fra større prosjektorganisasjoner
 • Solid erfaring fra å utvikle pedagogiske læringsløp og systematisk arbeid med leder- og organisasjonsutvikling
 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • God forståelse for betydningen av kritisk kompetanse i en kunnskapsorganisasjon og evne å se kompetanse som en strategisk viktig faktor for at Skanska skal lykkes

Stillingen rapporterer til konserndirektør for HR i Skanska Norge, og er en del av lederteamet i HR. HR avdelingen omfatter cirka 25 medarbeidere totalt sett.

Arbeidssted er i Oslo, i flotte og moderne lokaler med kort gangavstand langs Akerselva fra Oslo S.

Føler du at dette treffer deg? Da imøteser vi gjerne din søknad!


Kontakt:

Konserndirektør HR, Linn Rålien Westersø, 400 36 649
Rekrutteringssjef, Christian Scheen, 976 53 231


Søknadsfrist: 14. august 2022, vi har satt lang søknadsfrist grunnet ferieavvikling

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Linn Rålien Westersø | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside