Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lääkäri ikääntyneiden lääkäripalveluihin, Etelä- ja Länsi-Suomi

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi

Haemme vastuulääkäriä näköalapaikalle ikääntyneiden lääkäripalveluihin!

Vahvistat vastuulääkäritiimiämme ja autat ikäihmisen perusterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Työskentely alueenasi on sopimuksen mukaan asiakkuutemme Etelä- ja/tai Länsi-Suomen tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidossa. Vastuulääkärinä perehdyt ikääntyneiden asioihin vastuulääkärin tavoin ja vastaat laadukkaasta tekemisestä ikäihmisen parissa.

Työaika on arkisin klo 8-16 välisenä aikana

 • lähikierrot keskimäärin 1x kk/yksikkö ja puhelinkierrot viikoittain
 • joustava työnkuva
 • osa-aikaisuus/kokoaikaisuus mahdollista
 • Konsultaatiot arkisin sopimuksessa määritellyin vasteajoin.

Työkokemus:

 • ymmärrys ikäihmisen hyvinvoinnista ja kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä
 • kyky laatia hoitosuunnitelmia ja arvioida lääkehoitoa
 • ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi
 • hyvät IT-taidot edellytetään

Meiltä saat :

 • asukaskohtainen korvaus (asukasmäärästä, asiakkuudesta riippuen)
 • ison konsernin hyvät henkilöstöedut
 • jatkuvan kollegan ja vastaavan geriatrin tuen sekä säännölliset koulutukset
 • koulutusraha
 • säännölliset geriatriset tapaamiset
 • nimetyn yhteyshenkilön

Kiinnostuitko?

Ota rohkeasti yhteyttä Suvi Kruthiin, jolta saat lisätietoja.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla