Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Vikariat i primatavdelingen

 • Søknadsfrist: 15. august 2022
 • Søknadsfrist: 15. august 2022

Har du erfaring med store primater, og vil jobbe som dyrepasser i Dyreparken?

Vi søker etter dyrepasser i forbindelse med et vikariat! Primatavdelingen er ansvarlig for stell, velferd og trening av sjimpansene, borneoorangutanger, javanlangurer, gulkinngibbon, edderkoppaper, løvetamariner, dvergsilkeaper, ekornaper og ringhalelemurer.

Vi søker etter deg som har opparbeidet deg kunnskap om og har erfaring som dyrepasser med store primater og som liker å formidle om dyr til gjester.

Ansvaret ditt vil være:

 • Daglig ansvar for stell og tilsyn av dyrene

 • Rengjøring og vedlikehold av innhegninger

 • Tilberede mat til dyrene

 • Aktivisering og trening av dyrene ved hjelp av belønningsbaserte metoder

 • Holde dyrepresentasjoner for gjestene våre

 • Bidra i teamet med kompetansedeling

Personlige ferdigheter:

 • Du er god på å skape gode gjesteopplevelser

 • Du er lidenskapelig opptatt av primathold og velferd

 • Du er en lagspiller, men kan også jobbe selvstendig

 • Du er kreativ, løsningsorientert og flink til å samarbeide med andre

 • Du er strukturert, men likevel fleksibel

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring med sjimpanse og/eller orangutang

 • Skandinavisk språk er å foretrekke, men engelsktalende kandidater vil også bli vurdert.

Dyrepassere jobber i en turnus med gjennomsnittlig 37,5 timer i uken, og jobber hver 4. helg.

Vi tilbyr:

Et spennende vikariat (6 måneder) med mulighet for fast stilling i en unik avdeling i en av Norges mest profilerte bedrifter. Primatavdelingen er i kontinuerlig vekst og med spennende planer for fremtiden. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med gode betingelser for pensjon og forsikring. Vi har et sosialt arbeidsmiljø med mange arrangementer og opplevelser for personalet, og svært gode ansattgoder.

Hørtes ikke dette ut som en spennende stilling?

Da kan du sende inn din søknad her! For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, kan ta kontakt med teamleder Hildegunn Johannessen (414 02 803) eller leder for dyreavdelingen drift Marie Borgen (97063474). Merk at alle søkere må benytte vedlagt link til søknadsskjema. Kandidater som ikke har praktisk erfaring med store primater vil ikke bli vurdert.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, kjønnsuttrykk, funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn.

Open position - Vicariate primates

Do you have experience with great apes, and want to work as a zookeeper in Kristiansand Dyrepark?

Our animal department is currently looking for a temporary zookeeper. The primate department is responsible for the care, welfare and display of chimpanzees, bornean orangutans, javan langurs, yellow cheeked gibbons, black spider monkeys, lion tamarins, pygmy marmosets, squirrel monkeys and ringtail lemurs.

We are looking for a candidate who has gained knowledge about, and has experience as a zookeeper for great apes and who enjoys communicating about animals to guests.

Responsibilities

 • Daily responsibility for care and supervision of the animals

 • Cleaning and maintenance of enclosures

 • Prepare food for the animals in your assigned area

 • Train animals using reward-based methods

 • Perform animal presentations for the zoo’s visitors

 • Contribute with knowledge sharing within the team

Personal Skills

 • Driven by creating excellent guest experiences

 • Passionate about primate husbandry and welfare

 • Solid team player who is also able to work independently

 • Creative and open-minded

 • Good problem solving skills

 • Structured yet flexible

Qualifications and Experience

 • Minimum 3 years experience with orangutangs or sjimpansees

 • Knowledge of Scandinavian language is preferred, but English-speaking candidates will also be considered.

Zookeepers work on average 37,5 hrs a week, working every 4th weekend.

What we offer

An exciting temporary position (6 months) with the opportunity for a permanent position in a unique department in one of Norway's most high-profile companies. The primate department is in continuous growth with exciting plans for the future. We offer competitive salaries with good conditions for pension and insurance. We have a social work environment including events and experiences for the staff, in addition to having good employee benefits.

Does this sound like an exciting position?

Submit your application here! For more information or questions about the position, contact Hildegunn Johannessen - team leader on +47 414 02 803 or head of the operations animal department Marie Borgen on +47 970 63 474. Note that all applicants must use the attached link in the application form. Candidates who do not have practical experience with great apes will not be considered.

We look forward to getting to know you better, and encourage everyone qualified to apply regardless of age, gender, gender expression, functional level or ethnic background.

Jobb med skikkelig flinke folk

June Reilo Mørch
Assistent til sesongleder i Badelandet
"Jeg opplever Dyreparken som en arbeidsplass med et trygt og godt arbeidsmiljø. Som ansatt er det stort fokus at man skal få utfordret seg selv, og du blir til daglig møtt med et smil når du er på jobb"
Sondre Dahl Nordvang
Sesongmedarbeider i Båtbasaren
"Dyreparken er et supert sted å jobbe som ung, da man blir kjent med mange ulike folk i ulike aldersgrupper. Vi koser oss sammen på jobb!"
Sofie Sannes
Sesongmedarbeider i Båtbasaren
"Dyreparken oppleves som en organisert og trygg arbeidsgiver. Jeg ble godt tatt imot av leder og kollegaer, og fikk en fin oppstart som ny sesongmedarbeider."
Emma Aasland
Assistent til sesongleder i Båtbasaren
"Dyreparken var min første jobb, men med god opplæring og et godt arbeidsmiljø følte jeg meg fort som hjemme. I år blir det mitt femte år i parken, og jeg har stortrivdes helt fra dag en."
Daniel Gkikas
Sesongmedarbeider, Løper i Abra Havn
"Dyreparken er et sted du vil trives som sesongmedarbeider. Det har hvert fall jeg erfart etter min tiende sesong. Her i Abra Havn er vi et team!"
Henrik Johannessen
Kommunikatør i Dyreparken
"Det å jobbe i Dyreparken er litt som å jobbe på en stor lekeplass! Man er omringet av utrolig flinke folk på alle felt på en dynamisk arbeidsplass. Som ansatt blir man hørt, utfordret og verdsatt."

Jobb på et sted du vil trives

 • Sosialt og fremoverlent arbeidsmiljø

 • Gratis inngang til Dyreparken og Badelandet

 • Sosiale arrangementer

 • Personalrabatt på mat og suvenirer

 • Billett til førpremiere på Kaptein Sabeltann

 • Gratis inngang til flere skandinaviske parker

Om selskapet

Dyreparken ligger 12 kilometer øst for Kristiansand, like ved E 18. Parken er åpen hver dag hele året.

Dyreparken er Norges største familieattraksjon, med 1 million besøkende årlig. Destinasjon Dyreparken omfatter også Badelandet, en helt egen badepark, Dyreparken Hotell, Dyreparken Safaricamp, Roligheden Camping og sjørøverhotellet Abra Havn.

Dyreparken ble i 2018, som en av de 15 første bedriftene i landet, sertifisert som Likestilt arbeidsliv-bedrift.

I Dyreparken, som er 663 mål stor, er det nå 123 ulike dyrearter og ca 700 individer. Dyrene har store områder til disposisjon. Vi har en flere tematiserte områder, som Kardemomme by, Hakkebakkeskogen og Kaptein Sabeltanns Verden, hvor skuespillere levendegjør universene om sommeren. Vi har også en rekke aktiviteter, som spenner seg fra tømmerrenne og bob-bane til karuseller og sjørøverskuter. Våre kveldsforestillinger er populære, med Kaptein Sabeltann i en særstilling.


XX

SULTENNysgjerrig Lærvillig Fremoverlent Energirik Ambisøs Ønske om utvikling Modig

TRYGGSikkerhetsfokusert Tillitsfull Forutsigbar Åpen Inkluderende Informert Mot til å ta beslutninger

EKTEUnik Åpen Ærlig Ønske om å stå for det vi tror på Integritet Hel ved Nærhet Gjennomført

GLADSmilende Imøtekommende Hjelpsam Ønsker deg og har det gøy på jobb Stolt

HR | Kontaktperson

Søk her