Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Elämänturvaaja omistaja-asiakkaiden huolenpitoon

 • Viimeinen hakupäivä: 7. elokuuta 2022
 • Viimeinen hakupäivä: 7. elokuuta 2022

Olemme etsimässä asiakaslähtöistä ja kehityshaluista uutta palveluneuvojaa vahvistamaan omistaja-asiakkaidemme elämänturvaa Pohjois-Savoon!

Omistaja-asiakkaidemme talouden, terveyden ja omaisuuden palvelut ja ratkaisut ovat keskeinen osa työtäsi.

Palveluneuvojana olet yksi paikallisista avainhenkilöistämme ja huolehdit monipuolisesti olemassaolevien asiakkaidemme elämänturvasta eri kanavia hyödyntäen. Varmistat asiakkaiden tyytyväisyyden tuomalla LähiTapiolan edistykselliset ratkaisut ja palvelut heidän käyttöönsä. Kartoitat asiakkaiden todelliset elämäntilanteet ja tarpeet tarjotaksesi heille parasta mahdollista kokonaisratkaisua niin vakuuttamisen, kuin säästämisen ja sijoittamisen palveluiden osalta. Sinulla on erinomaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot ja tahtotila työskennellä monikanavaisesti asiakkaidemme kanssa eri työkaluja ja kanavia hyödyntäen. Verkkotapaamiset ja puhelinneuvottelut ovat keskeinen osa arkeasi, joten esiinnyt luontevasti ja rohkeasti eri kanavissa ja osaat hyödyntää vuorovaikutustaitojasi kanavasta riippumatta.

Meillä voit työskennellä joustavasti arkisin, työaika on vakuutusalan työehtosopimuksen mukaisesti 37,5h/viikko. Myös etätyö on tehtävässä mahdollista.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Anette
Rahoitusasiantuntija
"Parasta LähiTapiola Rahoituksessa on yhdessä tekeminen. Meillä on jokaista työntekijää arvostava työyhteisö, joka kannustaa menestymään. Lisäksi hyvinvointiamme tuetaan aktiivisesti huippueduin."
Mariam
HR-harjoittelija/rekrytointi
"Parasta työssäni on, että saan olla kasvattamassa LähiTapiolan huippujoukkoa uusilla loistavilla tekijöillä. On mahtavaa päästä tutustumaan uusiin elämänturvaajiin heti elämänturvapolun alkuvaiheessa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Hannu
Ekonomisti
"Parasta työssäni on, kun pystyy auttamaan asiakkaita välttämään oman talouden sudenkuopat ja johdattamaan säännöllisen säästämisen polulle."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

 • Innostavaa, vastuuntuntoista ja myynnillistä työskentelyotetta
 • Empaattista, vastuullista ja asiakaslähtöistä asennetta
 • Erinomaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sekä sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisukykyä
 • Kykyä tehdä nopeatempoista työtä, jossa työtehtävät voivat vaihdella päivittäin
 • Rohkeutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon
 • Vahvoja itsensä ja oman energian johtamisen taitoja
 • Uteliaisuutta, halua oppia uutta ja intohimoa kehittää omaa toimintaa jatkuvasti
 • Hyväntahtoisuutta edistää yhteistyötä yli tiimirajojen omistaja-asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Aikaisempi kokemus finanssialalta ja/tai korkeakouluopinnot/tutkinnot katsotaan näissä tehtävissä eduiksi. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättömyys, mikäli sinulla on asenne kohdillaan ja olet valmis oppimaan uutta ja kehittymään tulevaisuuden elämänturvan asiantuntijaksi meillä LähiTapiola Savossa.

Tarjoamme

Pääset työskentelemään merkityksellisten ja monipuolisten tehtävien ja vastuiden parissa. Sinulla on mahdollisuus kehittyä ja edetä työssäsi osaamistaustasi ja valmiuksiesi mukaan. Saat ympärillesi rennon ja välittömän työyhteisön, joka on valmis auttamaan sinua menestyäksesi tehtävässä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarjoamme aina kattavan perehdytyksen, taustoistasi riippumatta ja osaamisen kehittämisen tuki jatkuu sujuvasti koko ajan myös alkuperehdytyksen jälkeen. Meillä voit suorittaa erillisiä alan tutkintoja työn ohessa, esimerkiksi VTS (Vakuutustutkinto), YVTS (Ylempi vakuutustutkinto) APV1 (Sijoituspalvelututkinto) yms. mikäli joku näistä kiinnostaa.

Tehtävien palkkaus on vakuutusalan TES:n mukainen kiinteä kuukausipalkka (palkkaluokka D), sekä lisäksi myynti- ja tulosprovisiot joihin voit itse vaikuttaa omalla tekemisellä. Lisäksi saat lounas- ja virike-edun käyttösi heti työsuhteen alussa, sekä kattavat työterveyspalvelut. Pääset työsuhteesi aikana hyödyntämään myös muita monipuolisia henkilöstöetujamme.

Lisätietoja

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, lisätietoja antaa tuleva esimiehesi, palvelupäällikkö Marko Mielonen puhelimitse arkisin klo 14-16.00 numerosta 050 4102348 tai sähköpostitse [email protected]

Jos kiinnostuit, voit hyvinkin olla kaipaamamme puuttuva palanen työyhteisöstämme, joten haethan tehtävää täyttämällä hakulomake 7.8.2022 mennessä. Työtehtävässä aloitus toteutetaan sopimuksen mukaan.

Tehtävään alustavasti valittujen henkilöiden luottotiedot tarkistetaan. Työhön sisältyy liikennevakuutuksen myynti- ja käsittelytehtäviä, jotka edellyttävät Traficomin myöntämiä rekisteröintioikeuksia. Traficom tarkastaa valittujen henkilöiden tiedot oikeusrekisterikeskuksesta (ORK).

Tehtävään valittavien henkilöiden tulee täyttää vakuutusalan hyvämaineisuusvaatimukset ja tämä varmistetaan työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola on elämänturvayhtiö, jonka visiona on olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 200 toimistossa ympäri Suomen.

Vaikutamme vastuullisesti ja edistämme paikallisyhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteiskuntavastuun kumppaneidemme kanssa. Valtakunnallisia yhteiskuntavastuun kumppaneitamme ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Eezy Spirit). Elämänturvaamisen kulttuuri ja arvomme – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus – näkyvät työssämme ja henkilökuntamme tavassa toimia – ihan jokainen päivä. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme henkilöstömme osaamisesta, motivaatiosta ja jaksamisesta monin eri tavoin. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja vastuulliseen johtamiseen, mikä näkyy meillä korkeana työtyytyväisyytenä.

Oletko sinä elämänturvaaja? - Tule mukaan osaksi tiimiämme!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

Maija Hänninen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut