Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder - Trondheim

  • Søknadsfrist: 8. august 2022
  • Trondheim
  • Søknadsfrist: 8. august 2022
  • Trondheim

Som en av landets største boligutviklere setter vi høye krav til våre leveranser. Det innebærer blant annet høye og forpliktende ambisjoner for klima og miljø, og stort fokus på marked- og kundetilpasning i utviklingen av boligprosjektene vi skaper. Trondheimsregionen er en viktig geografi for oss og vi har klare ambisjoner om å vokse de kommende årene.

Nå trenger vi en dyktig prosjektleder for å realisere fremtidens boligprosjekter til kundene våre. Vi ser etter deg med erfaring fra bransjen og som brenner for eiendomsutvikling, og ønsker å lede store boligutviklingsprosjekter fra investeringsfase til ferdigstillelse.

Som prosjektleder i Skanska Eiendomsutvikling er du ansvarlig for at prosjektene svarer opp Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn. Skanska har en tydelig klimaambisjon, og den forplikter oss som utvikler. Innen 2030 skal vi ha kuttet våre klimautslipp med 50%, og innen 2045 skal vi være klimanøytrale. I det ligger det både høye krav og store muligheter.

Vi kan tilby deg:

Spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt globalt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling

Viktig lederrolle i et av verdens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.

En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team.

Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor.

Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram.

Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle.

Ditt ansvar:

Lede Eiendomsutviklingsprosjekter, skape gode bomiljø som markedet etterspør i samarbeid med arkitekt, rådgivere, entreprenør og kompetente kollegaer.

Lede og gjennomføre planprosesser, ivareta konstruktiv dialog med offentlige myndigheter som fremmer godkjenning av planer.

Ivareta byggherre- og bestiller-rollen gjennom alle faser, herunder inngåelse og oppfølging av kontrakter med arkitekter og konsulenter i planfase, samspillsavtaler samt oppfølging av entreprisekontrakter.

Økonomistyring og rapportering opp mot vedtatte økonomiske rammer.

Organisere, planlegge og lede prosjektteam.

Dine kvalifikasjoner:

Vi har stor tro på at mangfold og variasjon er viktig for gode resultater. Du må derfor gjerne være utdannet eiendomsutvikler, ingeniør, arkitekt, økonom, samfunnsviter eller planlegger o.a.

Erfaring ved at du gjerne har gjennomført flere prosjekter og kjenner verdikjeden i et eiendomsutviklingsprosjekt.

Erfaring fra eiendomsutvikling, arkitekt, entreprenør, byggherre eller rådgiver.

Kompetanse og erfaring innen gjennomføring av reguleringsprosjekter.

Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Og egenskaper:

Empatisk, åpen, inkluderende og samlende som engasjerer sitt team og sine omgivelser.

Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap og støtter andre for å nå prosjektets mål.

Systematisk tilnærming til oppgaver og problemstillinger og være løsningsorientert.

Tar initiativ og viser ansvarlighet gjennom handling og resultatoppnåelse.

Bidrar til konstruktive diskusjoner og nye innovative løsninger.

Du har høy etisk adferd, sterkt fokus på HMS, og identifiserer deg med Skanskas verdier.

Søknader vurderes fortløpende. Siste søknadsfrist: 8. august.

Kontakt:

Alexander Hammerhaug, prosjektsjef Trondheim, mobil 952 82 788
Magnus Ervik Fossheim, regiondirektør midt/vest/sør, mobil 975 10 101

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Prosjektsjef Alexander Hammerhaug | Kontaktperson

Søk her
Skanska Eiendomsutvikling

Trondheim
Besøk nettside