Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Financial Controller

 • Søknadsfrist: 26. mai 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 26. mai 2022
 • Oslo

Wahl Eiendom har lagt en tydelig strategi for den videre utviklingen av selskapet og går en spennende tid i møte.

I den sammenheng ønsker selskapet å styrke økonomifunksjonen med en Financial Controller-stilling.

Stillingen inngår i en økonomiavdeling, som i dag har tre medarbeidere. Avdelingen har gode systemer og mye av arbeidet er automatisert gjennom bruk av eiendomssystemet Fenistra og regnskapssystemet Visma Business.

Financial Controller vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å ivareta selskapets økonomistyring, gjennom korrekt bokføring, gode systemer og analyser, gode rutiner og god kontroll.

Arbeidsoppgavene vil være varierte, herunder bl.a.;

 • å ivareta en korrekt løpende bokføring
 • å følge selskapets regnskapspraksis, ivareta skattemessige forhold og forberede økonomirapportering
 • å sikre god finansiell informasjon, både internt og overfor samarbeidspartnere
 • å utvikle, overvåke og rapportere nøkkeltall
 • å gjennomføre kvartalsvis regnskapsavslutning
 • å ivareta månedlig rapportering der dette er aktuelt, inkludert analyse
 • å samarbeide med og bistå eiendoms- og driftsansvarlige ifm. økonomi-/ regnskapsspørsmål
 • å ha god kontroll på data og på de anvendte systemer
 • å bidra til å utvikle/ forbedre/ effektivisere metodikk og arbeidsprosesser

Ovennevnte arbeidsoppgaver er ikke uttømmende og det forventes det at Financial Controller tar i et tak der det er behov.

Kompetanse

Erfaringsbakgrunn
Aktuelle kandidater må kunne vise til noen års relevant praktisk erfaring med regnskap. Annen revisjonserfaring og/ eller annen økonomi-/controllererfaring kan telle positivt.

Erfaringen kan gjerne være hentet fra eiendomsmiljøer (næringseiendom), men det er ingen betingelse.

Utdannelse
Det forventes utdanning på autorisert regnskapsførernivå eller tilsvarende.
Aktuelle kandidater må beherske data- og systemverktøy godt.
Vedkommende må også beherske engelsk.

Personlige egenskaper og arbeidsform
Vi ser etter en selvstendig, initiativrik, fleksibel og samarbeidsvillig medarbeider, som raskt kan identifisere seg med Wahl Eiendom AS og ta eierskap til stillingen.

Vi ser gjerne at vedkommende er opptatt av å tenke «forretning», dvs. å bidra til å skape verdier for selskapet, eiere og samarbeidspartnere.

Financial Controller må være faglig sterk, men samtidig en samarbeids- og teamorientert person med en konstruktiv og løsningsorientert grunnholdning. Aktuelle kandidater bør være fleksible og serviceinnstilte, med en positiv innstilling til å håndtere et vidt spekter av arbeidsoppgaver både av operativ og faglig karakter, samt ha vilje og evne til å yte det lille ekstra.

Vedkommende må gjerne være motivert for å utvikle seg i eiendomsbransjen.

WAHL EIENDOM tilbyr:

 • En nøkkelstilling i en liten organisasjon som forvalter store verdier
 • Gode muligheter både for å påvirke internt og utvikle seg selv
 • En ambisiøs virksomhet med solid økonomi som søker utvikling og vekstmuligheter
 • Å jobbe i et spennende selskap med et hyggelig og lystig arbeidsmiljø, blant kolleger med høy kompetanse
 • Mange spennende faglige utfordringer og mulighet for å sette egne fotavtrykk
 • Konkurransedyktige betingelser

Ved spørmål om stillingen, kontakt våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Philippe Caillé, tlf. 900 71 965, eller Sondre Nygård Trønnes, tlf. 901 07 296. Søknadsfrist er 26. mai.

Om selskapet

Wahl Eiendom AS etablerte sin eiendomsvirksomhet i 1984. Historien strekker seg imidlertid tilbake til 1905, der man frem til 1984 eide og drev en av Norges største trykkerivirksomheter.

Wahl Eiendom (med hel- og deleide datterselskap) har p. t. 13 ansatte. Virksomheten i Wahl Eiendom i dag er i all hovedsak knyttet til forvaltning, foredling og utvikling av egen langsiktig eiendomsportefølje. Selskapets hovedfokus er næringseiendommer i Østlandsregionen og aktivitet innen utvikling vil være rettet både mot videresalg og langsiktig eierskap. Wahl Eiendom er også involvert i boligutvikling i Bergensregionen gjennom datterselskapet Webu AS.

Wahl Eiendom forvalter og eier ca. 80 000m2 handels- og kontoreiendom og har ca. 50 000m2 under utvikling. Geografisk opererer selskapet hovedsakelig i Oslo og Bergen.

Wahl Eiendom har et godt omdømme, bred erfaring og kompetanse innenfor sine forretningsområder. Eiendommer og prosjekter styres i hovedsak av selskapet selv, gjennom den kompetanse og erfaring som over tid er bygget opp og som i dag finnes i egen organisasjon.

Sondre Nygård Trønnes | Kontaktperson

Søk her
Wahl Eiendom AS

Oslo
Besøk nettside