Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Vil du kombinere studier med deltidsjobb i RSM Advokatfirma?

  • Søknadsfrist: 7. juni 2022
  • Oslo
  • Søknadsfrist: 7. juni 2022
  • Oslo

Er du student og ønsker en spennende deltidsstilling parallelt med studiene? Vi søker deg som begynner på 5. året på jusstudiet, og som vil bidra til å skape verdi sammen med oss i RSM Advokatfirma.

RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner.

Jobb med skikkelig flinke folk

Thomas Dalva
Partner, RSM Rogaland
"Å jobbe tett med kunder og medarbeidere gjør at vi kan levere gode kundeopplevelser og bygge et godt fagmiljø internt."
Helene Cecilie Andersen
Senior Associate, RSM Agder
"Jeg er stolt over være en del av det unike felleskapet i RSM. Helt fra start har jeg fått mye ansvar og spennende utfordringer. RSM er «akkurat passe stort» for meg."
Sindre Tendeland Horne
Senior Associate, RSM Oslo
"RSM gir meg mulighet til å jobbe med et bredt spekter av kunder og problemstillinger."
Mariann Adolfsen Hole
Manager, RSM Agder
"Avstanden mellom medarbeider og partner er kort, og man jobber i stor grad sammen som et team. Dette gjør at man i større grad blir involvert, noe som øker både læring og trivsel."

Kompetanse

Hvem er så du?

Vi søker primært deg som fullfører din mastergrad i rettsvitenskap våren 2023. Du har først og fremst interesse for skatt og selskapsrett, og har ideelt sett minst like gode karakterer som de fleste andre. Samtidig håper vi du er nysgjerrig, initiativrik og trives med å jobbe både selvstendig og i team. Du bør dessuten være flink til å kommunisere skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Hva kan du vente av oss?

Vi er et lite advokatfirma, tilknyttet et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap, som fokuserer på kjernen av norsk næringsliv; de små og mellomstore virksomhetene. Det betyr at hos oss vil du være en litt større brikke i et litt mindre spill. Som deltidsansatt i RSM Advokatfirma vil du få mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring innen våre juridiske områder, med hovedvekt på skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Du vil blant annet få være med på restruktureringer og bistå med kildesøk. Det kan også bli aktuelt at du er med i møter med revisor og kunder.

Du må kunne jobbe minst en dag i uken, og eksakte tider vil tilpasses etter timeplanen din.

Jobb på et sted du vil trives

  • Bli sett - i et akkurat passe stort selskap

  • Ta del i en unik sosial kultur

  • Nært samarbeid med kunder av ulik størrelse

  • Tidlig ansvar og mange muligheter

  • Karriereutvikling med variasjon og bredde

  • Få bidra med samfunnsansvar på din måte

Om selskapet

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er også det mellomstore selskapet, og vi er egentlig akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på.

Hva kan du forvente av oss?

Vi ønsker at alle våre ansatte skal få utfordringer og prestere på et høyt nivå, samtidig som det er balanse mellom jobb og privatliv. Hos oss jobber vi i team og i tett samarbeid med partnerne.

I RSM går vi på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Vi jobber mye med andre passe store virksomheter, og får på den måten et nært forhold til kundens faktiske drift.

En av våre mest typiske egenskaper er samholdet. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Ansatte har et genuint ønske om at andre skal lykkes – og ser ikke på karriereutvikling som et nullsumspill.

Tidlig i karrieren får du ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Senere kan du gjerne spesialisere deg innenfor det området du trives best med. Som tidligere generalist blir man ofte en bedre spesialist.

RSM tilbyr ikke jobber, vi tilbyr karrierer. Vår filosofi er at hvis du bringer kompetanse, motivasjon og innsats, sørger vi for gode vekstvilkår.


1945Helge Hasner etablerer revisjonsselskapet Hasner.

1990Kjelstrup etableres.

1994Kjelstrup & Wiggen etableres.

2000Hasner Statsaut. revisorer AS blir medlem av RSM International.

2002Hasner Statsaut. revisorer AS blir fullt medlem av RSM International og får navnet RSM Hasner AS.

2012RSM Hasner AS og Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer og får navnet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, og får senere navnet RSM Norge AS.

2014RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer med Revisorgruppen Hordaland. RSM Advokatfirma AS etableres.

2017RSM etablerer seg i Agder med kontorer i Arendal, Kristiansand, Mandal og Lyngdal. Martin Eltarvåg AS i Stord blir en del av RSM Norge AS.

2018FSS Revisjon AS i Sandnes blir en del av RSM, og RSM Rogaland AS etableres.

2020RSM etablerer seg i Trøndelag. Revisorgruppen Orkla Trøndelag blir en del av RSM Norge AS.

2021Revisorgruppen Oslo AS blir en del av RSM Norge AS.

Elisabeth Vale Opdal | Kontaktperson

Søk her
RSM Norge AS

Oslo
Besøk nettside