Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Enterprise Architect Försäkring

 • Ansök senast: 31 maj 2022
 • Stockholm
 • Ansök senast: 31 maj 2022
 • Stockholm

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Enterprise Architect | Skandia | Stockholm

Har du ett brinnande intresse för affärs- och IT-arkitektur och trivs allra bäst i en miljö under stor förändring? Har dina tidigare erfarenheter präglats av arkitekturell styrning som inneburit formellt alternativt informellt ledarskap? Är du redo för utmaningen att ta en ledande roll i transformationen av Skandia?

Om rollen

Skandiakoncernen befinner sig mitt i en spännande transformation inom både Försäkring och Finance med målsättning att framtidssäkra verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta med en högre flexibilitet (vid förändringar i affär och regelverk). Förflyttningen omfattar alltifrån affär, process, arbetssätt, information, systemlösningar och både verksamhets- och IT-arkitektur.

Du ingår i affärsområdet Försäkring och rapporterar till BIO, Business Information Officer. Du leder EA-funktionen med ansvar för den övergripande enterprise-arkitekturen för Skandia Försäkring samt leder en grupp av ca 5-10 seniora specialister inkl konsulter.

Du kommer tillsammans med chefsarkitekt IT fastställa verksamhet- och IT-arkitektur från strategiskt till system-nivå, både lång- och kortsiktigt. EA-funktionen deltar också aktivt i Försäkringsaffärsområdets övergripande arbete rörande mål- och strategiarbete, affärsplanering, verksamhetsplanering och riskanalyser.

Du säkerställer att initiativ, epics och user-stories följer arkitekturella beslut och riktlinjer, samt aktivt leder och deltar i de agila processerna (SAFe, Scrum, Kanban) som rör arkitektur på Skandia Försäkring.

Ansvarsområden

 • Ansvarar (tillsammans med chefsarkitekt IT) för heltäckande arkitektur på Skandia Försäkring
 • Ansvarar för ett heltäckande arkitekturramverk (inkl verktyg)
 • Ansvarar för gällande och beslutade arkitekturella principer.
 • Ansvarar för att förvalta och utveckla arkitekturell organisation inom Skandia försäkring
 • Ansvarar för att omsätta Skandias mål, strategier och affärsplaner till arkitekturella målbilder och strategier för Försäkring samt för att styra mot dessa
 • Ansvarar för att upprätthålla arkitekturella målbilder och strategier för försäkring; säkerhetsställa att dessa är dokumenterade, beslutade och kommunicerade
 • Ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla den arkitekturella förmågan inom Skandia Försäkring. Är ordförande i arkitekturutskott Försäkring.
 • Ansvarar för att allt arkitekturarbete följer styrelsebeslutade policys och VD-beslutade instruktioner.
 • Ansvarar för att planera och fördela arkitektkapaciteten på överenskomna prioriterade områden (inkl. rekrytering).

Några av våra medarbetare

Olivia
Handläggare Back office
"Skandia har den anställdes utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar i organisationen."
Daniel
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
DevOps Engineer
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Chef Riskkontroll Koncern
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Försäkringsspecialist
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Processägare Skandiabanken
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
Team Leader IT service operations
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Content Lead, Customer Experience Management
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige."

Kvalifikationer

… en person med god förståelse för- och erfarenhet av strategisk planering och verksamhetsutvecklings ur ett helhetsperspektiv. Du kan bedriva verksamhetsutveckling och säkerställer samband mellan verksamhets- och IT-utveckling, utan att tappa vare sig detaljer eller långsiktig strategi. Du har god förmåga att kunna röra dig mellan strategiska, taktiska och operativa frågor.

Du har en visionär förmåga i kombination med en kommunikativ stil som möjliggör samsyn och utväxling av långsiktiga strategier. Vi ser även att du har förmåga att frigöra och utveckla organisationens, teamens och individernas potential. Kunna coacha individer för att åstadkomma bestående effekter i förmågan att bedriva värdeskapande verksamhets- och IT-utveckling.

Du är en förändringsledare, utifrån såväl tekniska och strategiska perspektiv, som utifrån de mänskliga. Du har förmåga att utmana det gamla och få tydlig framfart, med bibehållen ödmjukhet inför historiken och personalens perspektiv.

Du har bred förståelse för hur modern utveckling kan organiseras, samt har kunskap om hur arkitektur kan integreras i såväl traditionella som agila utvecklingsprocesser. Stor fördel med erfarenhet från hybridmiljöer med både med både legacy och modern teknik samt mixade leveransformer (egen utveckling, nyttjande av standardsystem och köpta tjänster). Meriterande med erfarenheter av att samarbete med Lumera.

Du har förmåga och tydliga erfarenheter från behovsanalys till utveckling av övergripande målarkitektur, samt erfarenhet av ansvar för efterlevnad och vidareutveckling av densamma i linje med affärsbehov.

Förmåga att förhandla och kompromissa samt skapa nätverk - såväl externt som internt. Du har en stark förmåga att bygga relationer och du har en bevisad förmåga att riva begränsande murar och finna nya sätt att arbeta.

Det här önskar vi av dig

 • Mycket goda kunskaper inom enterprisearkitektur
 • Erfarenhet från försäkringsbranschen
 • Erfarenhet av större transformationer, både utifrån ett affärs- och arkitekturperspektiv
 • Kunskap och erfarenhet av affärs- och EA-modellering, samt bred kännedom om olika metoder & ramverk
 • Erfarenhet från och förståelse för både verksamhet och IT
 • Erfarenhet av governance, projektstyrning och ekonomi
 • Relevant akademisk utbildning
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift

För information om Skandia och Skandia Försäkring, läs mer på www.skandia.se.

Urvalsarbetet pågår under maj månad med löpande intervjuer. Målsättningen är att tillsätta positionen innan sommaren, med förmodat tillträde i september/oktober.

Intresserad?
I den här rekryteringen samarbetar Skandia med Alumni. För mer information om rollen och processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare David von Grothusen på [email protected]

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi blev utsedda till årets livbolag 2021, vilket var femte gången sedan 2016.

TomIdag har vi Sveriges största portfölj av onoterade innehav, ett kapital på cirka 106 miljarder kronor.

TomUnder de senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat kundernas sjuktal med cirka 60 procent.

TomVi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension (2021).

TomSkandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration

TomSkandikon är en oberoende tjänsteleverantör i huvudsak inom den svenska tjänstepensionsmarknaden

TomSkandikon erbjuder IT-lösningar baserat på ett egenutvecklat försäkringssystem samt tillhandahåller valcentralstjänster där våra kunder kan göra individuella val för sin tjänstepension via valcentralen.se.

TomSkandikon är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia

TomSkandikon omsätter ca 150 Mkr och är ca 70 medarbetare

David von Grothusen | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida