Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Suurasiakaslääkäri

 • Viimeinen hakupäivä: 31. lokakuuta 2023
 • Suomi
 • Viimeinen hakupäivä: 31. lokakuuta 2023
 • Suomi

Suurasiakaslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri

Arvostamme sinun osaamistasi. Työskentelemme, jotta sinun työsi olisi mahdollisimman sujuvaa ja saisit keskittyä siihen, missä olet hyvä. Et jää missään uran vaiheessa yksin, tämän varmistavat yli 4500 muuta lääkäriä kaikilta erikoisaloilta sekä 680 työterveyslääkäri kollegaa.

Etsimme Suurasiakaslääkäreitä työskentelemään valtakunnallisesti suurimpien eri toimialojen yritysten parissa. Tehtävässä pääset tekemään valtakunnallisesti vaikuttavaa ja haasteellista työtä työterveyshuollon sekä liike-elämän näköalapaikalla.

Suurasiakaslääkärimme hoitavat Terveystalossa suurimpia, tärkeimpiä ja vaativimpia asiakkaitamme, joilla on toimintaa valtakunnallisesti useissa eri toimipisteissä ja paikkakunnilla. Suurasiakaslääkäri hoitaa suurasiakkaitamme aina dedikoidun moniammatillisen suurasiakastiimin kanssa asiakkuuspäälliköiden tukemana.

Tehtävässä

 • pääset työskentelemään eri toimialojen johtavien yritysten ja organisaatioiden johdon ja HR:n kumppanina
 • vastaat valtakunnallisesti asiakasorganisaation vaikuttavasta, tavoitteiden mukaisesta työterveystoiminnasta ja työkykyjohtamisen tuesta
 • asetat tavoitteet ja mittarit työterveystoiminnalle asiakasorganisaation johdon kanssa
 • johdat, tuet ja ohjaat paikallisia asiakasvastaavia tiimejä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
 • seuraat työterveyshuollon toteutumisen laatua, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta, analysoit ilmiöitä ja teet toimenpide- ja kehitysehdotuksia havaintojesi pohjalta
 • osallistut aktiivisesti ohjausryhmätyöskentelyyn

Tarjoamme suurasiakaslääkäreille ja suurasiakaslääkäriksi haluaville laajan suurasiakaslääkärikollegan verkoston tuen, oman perehdytyksen ja säännöllisen koulutusohjelman. Suurasiakaslääkärin työ on juuri sinulle, joka kaipaat työhösi sen ripauksen ”jotain muuta”.

Sinulla tulee olla työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys tai olet loppuvaiheen erikoistuva lääkäri, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus työterveyslääkärinä toimimisesta. Voit olla jo kokenut osaaja tai vasta uransa alkutaipaleella oleva erikoistuva lääkäri, joka haluaa kasvaa suurasiakaslääkärin rooliin.

Tehtävässä menestymistä tukevat

 • lääketieteen ja työterveyshuollon vahva substanssiosaaminen
 • liiketoimintalogiikan ja asiakkuuksien ymmärtäminen
 • kyky ja osaaminen toimia verkostoissa
 • neuvottelu- ja markkinointitaidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot
 • haluat vastuuta ja haasteita, pystyt hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia

Suurasiakkuustiimit sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta suurasiakaslääkäri voi työskennellä mistä päin Suomea tahansa. Työnkuva on merkittävissä määrin vastuurooli johon voi yhdistää myös kliinistä työtä asiakasyrityksen parissa. Yhdistämme joustavasti etä- ja lähityötä sekä tarjoamme motivoivat työntekomallit joista voit valita sinulle parhaiten sopivan. Ura-asiantuntijamme auttavat sinua urasi suunnittelussa ja ammatillisessa kehittymisessä hyvinvointisi huomioiden.

Terveystalossa sinulla on mahdollisuus luoda oman näköisesi ura ja työ, jossa pääset vaikuttamaan työsi sisältöön ja rakenteisiin, kouluttautumaan ja kehittymään mielenkiintoisen asiakkuuden ja toimialan parissa. Työterveyshuollon prosessimme pohjautuvat tutkittuun tietoon niiden vaikuttavuudesta. Olemme edelläkävijöitä digitaalisuuden ja sähköisten työkalujen hyödyntämisessä.

Kaikki toimintamme rakentuu korkean lääketieteellisen laadun varaan. Noudatamme kansallisia hoitosuosituksia ja kehitämme lääketieteellistä laatua jatkuvasti. Edistämme tieteen kehitystä ylläpitämällä biopankkitoimintaa ja tekemällä kliinistä lääketutkimusta.

Jätä hakemus tai ota yhteyttä [email protected].

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla