Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Suurasiakaslääkäri, valtakunnallinen

Suurasiakaslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri

Arvostamme sinun osaamistasi. Työskentelemme, jotta sinun työsi olisi mahdollisimman sujuvaa ja saisit keskittyä siihen, missä olet hyvä. Et jää missään uran vaiheessa yksin, tämän varmistavat yli 4500 muuta lääkäriä kaikilta erikoisaloilta sekä 680 työterveyslääkäri kollegaa.

Etsimme Suurasiakaslääkäreitä työskentelemään valtakunnallisesti suurimpien eri toimialojen yritysten parissa. Tehtävässä pääset tekemään valtakunnallisesti vaikuttavaa ja haasteellista työtä työterveyshuollon sekä liike-elämän näköalapaikalla.

Suurasiakaslääkärimme hoitavat Terveystalossa suurimpia, tärkeimpiä ja vaativimpia asiakkaitamme, joilla on toimintaa valtakunnallisesti useissa eri toimipisteissä ja paikkakunnilla. Suurasiakaslääkäri hoitaa suurasiakkaitamme aina dedikoidun moniammatillisen suurasiakastiimin kanssa asiakkuuspäälliköiden tukemana.

Tehtävässä

 • pääset työskentelemään eri toimialojen johtavien yritysten ja organisaatioiden johdon ja HR:n kumppanina

 • vastaat valtakunnallisesti asiakasorganisaation vaikuttavasta, tavoitteiden mukaisesta työterveystoiminnasta ja työkykyjohtamisen tuesta

 • asetat tavoitteet ja mittarit työterveystoiminnalle asiakasorganisaation johdon kanssa

 • johdat, tuet ja ohjaat paikallisia asiakasvastaavia tiimejä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

 • seuraat työterveyshuollon toteutumisen laatua, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta, analysoit ilmiöitä ja teet toimenpide- ja kehitysehdotuksia havaintojesi pohjalta

 • osallistut aktiivisesti ohjausryhmätyöskentelyyn

Tarjoamme suurasiakaslääkäreille ja suurasiakaslääkäriksi haluaville laajan suurasiakaslääkärikollegan verkoston tuen, oman perehdytyksen ja säännöllisen koulutusohjelman. Suurasiakaslääkärin työ on juuri sinulle, joka kaipaat työhösi sen ripauksen ”jotain muuta”.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Taidot ja vaatimukset

Sinulla tulee olla työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys tai olet loppuvaiheen erikoistuva lääkäri, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus työterveyslääkärinä toimimisesta. Voit olla jo kokenut osaaja tai vasta uransa alkutaipaleella oleva erikoistuva lääkäri, joka haluaa kasvaa suurasiakaslääkärin rooliin.

Tehtävässä menestymistä tukevat

 • lääketieteen ja työterveyshuollon vahva substanssiosaaminen
 • liiketoimintalogiikan ja asiakkuuksien ymmärtäminen
 • kyky ja osaaminen toimia verkostoissa
 • neuvottelu- ja markkinointitaidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot
 • haluat vastuuta ja haasteita, pystyt hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia

Suurasiakkuustiimit sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta suurasiakaslääkäri voi työskennellä mistä päin Suomea tahansa. Työnkuva on merkittävissä määrin vastuurooli johon voi yhdistää myös kliinistä työtä asiakasyrityksen parissa. Yhdistämme joustavasti etä- ja lähityötä sekä tarjoamme motivoivat työntekomallit joista voit valita sinulle parhaiten sopivan. Ura-asiantuntijamme auttavat sinua urasi suunnittelussa ja ammatillisessa kehittymisessä hyvinvointisi huomioiden.

Terveystalossa sinulla on mahdollisuus luoda oman näköisesi ura ja työ, jossa pääset vaikuttamaan työsi sisältöön ja rakenteisiin, kouluttautumaan ja kehittymään mielenkiintoisen asiakkuuden ja toimialan parissa. Työterveyshuollon prosessimme pohjautuvat tutkittuun tietoon niiden vaikuttavuudesta. Olemme edelläkävijöitä digitaalisuuden ja sähköisten työkalujen hyödyntämisessä.

Kaikki toimintamme rakentuu korkean lääketieteellisen laadun varaan. Noudatamme kansallisia hoitosuosituksia ja kehitämme lääketieteellistä laatua jatkuvasti. Edistämme tieteen kehitystä ylläpitämällä biopankkitoimintaa ja tekemällä kliinistä lääketutkimusta.

Jätä hakemus tai ota yhteyttä [email protected].

Tervetuloa Terveystaloon!

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Terveystalo

Suomi
Käy sivulla