Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Investeringsanalytiker - Family Office

 • Søknadsfrist: 22. mai 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 22. mai 2022
 • Oslo

Vi ønsker å styrke vårt investeringsteam ved å ansette en Investeringsanalytiker med interesse for shipping, eiendom, verdipapirer og ESG.


OM STILLINGEN

Som Investeringsanalytiker skal du bidra til at virksomheten når de avkastningsmål som besluttes av styret gjennom årlig revisjon av investeringsstrategi. Det forventes at du vil levere høy kvalitet på beslutningsgrunnlag og til konsernets rapportering. Dette vil du gjøre i tett samarbeide med de øvrige ansatte i Lorentzens Skibs. Du skal også bidra til utvikling av virksomheten i tråd med vedtatte strategiplaner.

Mer konkret vil dine arbeidsoppgaver bestå av å:

 • Oppfølging av shippingprosjekter i porteføljen; Slutninger, likviditetsbudsjett, styrepapirer mm
 • Vurdere nye prosjekter; Analyser og beslutningsunderlag innen alle aktivaklasser
 • Makro; Vurdere trender og eksterne analyser for segmentene og spisse vår eksponering og strategi for å delta i utviklingen
 • ESG policy; Utarbeide policy og rapporteringsmal internt og eksternt samt løpende ansvar for policy
 • Rapportering for teknisk management; Systematisere og effektivisere optimal rapportering sammen med Teknisk manager
 • Generell bistand mot forretningsområdene

Kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi/finans, evt. siv ing./ind. øk. med sterke akademiske resultater
 • Solid finansiell forståelse
 • 2-4 års erfaring primært fra shipping, corporate finance, consulting (transactions) Private Equity, markets o.l.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv, ambisiøs, utadvendt samt evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Høy integritet og stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, analytisk og nøyaktig

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

 • Du vil jobbe tett med beslutningstakerne i Lorentzens Skibs
 • Du vil jobbe bredt med alle type investeringer og aktivaklasser
 • Du vil kunne ha et langsiktig forhold til investeringene og investeringsbeslutningene (jobbe på «kjøpssiden/buy side»)
 • Du vil kunne ha store utviklingsmuligheter og stor grad av tillit
 • Konkurransedyktige vilkår

Om selskapet

Lorentzens Skibs er et familieeid shipping- og investeringsselskap (Family Office) med historie tilbake fra 1826, da Jørgen Lorentzen tok eierskap i sitt første skip. Shipping har vært den viktigste del av Lorentzens virksomhet siden, og omfattet rederivirksomhet med aktivt eierskap, chartering, kontrahering og operasjon i tillegg til meglervirksomhet.

I tillegg til shippingvirksomheten har Lorentzen i dag en bred investeringsportefølje bestående av eiendom (bolig, handel, helse, kontor, lager/logistikk) verdipapirer (aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond samt PE og direkte investeringer) samt et stort engasjement innenfor turisme gjennom virksomhet på Geilo.

Virksomheten er organisert gjennom flere selskaper med Jamlo AS på topp som holdingselskap og Lorentzens Skibs Management AS som administrativt selskap. I dette selskapet er det pt fem ansatte.

Se http://www.lorskibs.no/ for nærmere info.


Petter Endsjø | Kontaktperson

Søk her
Lorentzens Skibs Management AS

Oslo
Besøk nettside