Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HMS Leder Bygg Stor-Oslo

 • Søknadsfrist: 22. mai 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 22. mai 2022
 • Oslo

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 35.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Vi søker nå en fremoverlent og dyktig HMS leder til vår byggevirksomhet på det sentrale østlandsområdet delt mellom tre av våre regioner, herunder Region Bygg Oslo Næring, Region Bygg Oslo Bolig og Region Bygg Øst. Disse regionene har et stort utvalg av spennende prosjekter, i mange størrelser og segmenter, både for offentlige og private byggherrer. Vi bygger også for intern byggherre med egen tomtebank og flere prosjekter i utviklingsfasen. Vi satser tungt på profilerte bygg med stort samfunnsavtrykk og tydelig miljøfokus.

Vi setter sikkerhet aller først og vi jobber målrettet mot vår nullvisjon. Vi har dyktige HMS rådgivere i prosjekt og en sentral HMS avdeling som ivaretar selskapets overordnede rutiner og rammeverk. Regional HMS Leder skal koordinere arbeidet i prosjektene, trekke på det sentrale kompetansemiljøet internt, og løfte HMS-arbeidet vårt ytterligere.

Vi tilbyr:

 • En svært viktig rolle hos en av bransjens ledende aktører med store ambisjoner innenfor HMS
 • Et meget sterkt fagmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram


Ansvar:

 • Koordinere HMS-arbeidet i regionene, holde i nettverksgruppe, sikre erfaringsdeling og læring på tvers
 • Operativ støtte til prosjektene
 • Bistå ledergruppene i regionene med analyser og prioritering av HMS-arbeidet
 • Bidra til å forsterke HMS kulturen vår
 • Utføre overordnet risikokartlegging
 • Bistå regionene og prosjektene med faglig støtte, herunder kunnskap om relevante lover og forskrifter
 • Lede granskninger og bidra i oppfølging av ulykker, skader og tilløp til alvorlige ulykker


Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra høyskole/universitet. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minst 5 års erfaring fra HMS arbeid
 • Erfaring fra byggebransjen er en fordel


Egenskaper:

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå teamets og Skanskas mål
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og utfordringer og foretar rasjonelle vurderinger
 • Utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår gode resultater
 • Demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt

Kontorsted er Skanska Norges hovedkontor på Sundtkvartalet i Oslo. Reisevirksomhet ut til våre prosjekter på det sentrale østlandsområdet

Stillingen rapporterer til Regiondirektør Bygg Oslo Næring


Kontakt:
Regiondirektør Oslo Næring Terje Nyborg Olsen – 45869393
HR Sjef Audun Lundby - 47400702

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Audun Lundby | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo
Besøk nettside