Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Päihdelääketieteen vastuulääkäri, Fokus Mielen erikoisyksikkö

  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä

Haemme päihdelääketieteen vastuulääkäriä vahvistamaan Terveystalon Fokus Mielen erikoisyksikön tiimiä.

Terveystalon päihdelääketieteen vastuulääkärinä toimit tiiviissä yhteistyössä Fokus Mielen erikoisyksikön johtavan psykologin, psykiatrian erikoisalajohtajan ja muun tiimin, työterveyshuollon sekä kliinistä työtä tekevien lääkäreidemme kanssa. Yhteistyötä teet myös muiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Työviikkosi koostuu sekä kehittämistyöstä että kliinisestä työstä, joka voidaan räätälöidä sinulle osaamisesi, kokemuksesi ja toiveidesi perusteella. Päihdelääketieteen vastuulääkärin roolissa vastaat kokonaisuudessaan päihdelääketieteen asiantuntijoiden terveydenhuoltolain mukaisen toiminnan toteutumisesta Terveystalossa sekä päihdelääketieteellisen tietotaidon kehittämisestä ja jalkauttamisesta Terveystalon strategian mukaisesti. Lisäksi Terveystalon kansainvälinen laajentuminen voi näkyä työnkuvassasi.

Odotamme sinulta

Haemme koulutustaustaltaan vähintään lääketieteen lisensiaattia, jolla on päihdelääketieteen erityispätevyys, mutta myös tieteellinen jatkokoulutus on suotava. Sinulla on kattava kliininen työkokemus sekä kokemusta projekti- ja kehittämistyöstä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työhön. Myös hyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä esiintymisen taidot ja kyky toteuttaa tieteellistä tutkimusta ovat tärkeitä.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle vastuullisen roolin sekä mielenkiintoisen työnkuvan vauhdilla kasvavassa ja kehittyvässä Terveystalon Fokus Mielen erikoisyksikössä. Työskentelymalleista valittavinasi ovat työsuhteisuus ja ammatinharjoittajuus kliinisen työn osalta, kun taas hallinnollisen työn ja kehittämistyön osalta sinulle maksetaan kuukausittain kiinteä korvaus. Muut edut ja niiden laajuus riippuvat valitusta työskentelymallista.

Lisätietoja ja hakemukset

Haluamme, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialan parhaat asiantuntijat ja osaajat. Työnantajana meille on tärkeää urapolkujen mahdollistaminen, hyvä esimiestyö sekä ammattitaidon kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Olet tervetullut mukaan menestyvään joukkoomme.

Hakumme on auki toistaiseksi. Paikan täytämme, kun sopiva henkilö löytyy. Urapalveluistamme vastaava ura-asiantuntija Mikko Saarnio on yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin hakemuksen jättäneisiin tai voit myös itse olla yhteydessä Mikkoon ([email protected]), mikäli jokin asia mietityttää ennen hakemuksen jättämistä. Myös psykiatrian erikoisalajohtaja Sami Leppämäki ([email protected]) antaa mielellään lisätietoja avoimeen tehtävään liittyen.

Lämpimästi tervetuloa osaksi tiimiäni,
Tuija Turunen, johtava psykologi

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Yhteiseksi hyväksi

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa yli 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2021 Terveystalossa asioi noin 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin yhteensä noin 8 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

TERVEYSTALO on savuton työpaikka.


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Mikko Saarnio | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut