Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Anonymous Test

 • Søknadsfrist: 30. juni 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 30. juni 2022
 • Oslo

Her bør du skrive en fengende innledning og fortelle kandidaten om hvorfor akkurat denne stillingen er interessant og hvorfor vedkommende bør søke på den. Fortell gjerne litt om avdelingen og hvordan det er å jobbe hos akkurat dere.

Arbeidsoppgaver
[Beskriv de viktigste oppgavene/ansvar her, i punkter eller i tekst]

 • ..
 • ..

Jobb med skikkelig flinke folk

Marianne Gjertsen Ebbesen
Konserndirektør boligutvikling
"Hei på deg"
Anders Nergård
Credit Manager
"Hei på deg"
Anita Eidem
Finanssjef
"Hei på deg"
Morten Gangnes
Senior Konsulent
"Hei på deg"

Kompetanse

Dine kvalifikasjoner:
[Beskriv de viktigste kvalifikasjoner for stillingen]

 • ..
 • ..

Dine personlige egenskaper:
[Beskriv personlige egenskaper som er viktig for stillingen]

 • ...
 • ....

Hva kan vi tilby deg?

Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her. I tillegg er vi opptatt av å skape en inkluderende kultur, både innad og utad, hvor alle skal føle seg velkommen og kunne være seg selv. Hos oss får du en jobb med mening!

I OBOS er det uante muligheter! OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom og vi er opptatt av at du skal få utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm.
Vi kan tilby et inspirerende og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med rom for nytenking gjør det gøy å gå på jobb.

OBOS investerer i egne ansatte og har gode ordninger som blant annet fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter i inn- og utland.

Jobb på et sted du vil trives

 • En arbeidsplass hvor alle er velkommen

 • Bærekraft og samfunnsansvar i fokus

 • Spennende utviklingsmuligheter i et stort konsern

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Tilgang på hytter og leiligheter

 • Fleksibel arbeidshverdag

Om selskapet

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.


1929Boligbyggelaget ble stiftet 19. august 1929 som Oslo og Omegn Bolig- og Sparelag (OOBS).

1946Etter andre verdenskrig ble en regulert og subsidiert boligsektor etablert. OBOS fikk rollen som boligpolitisk verktøy, og bygde boliger i samarbeid med Husbanken og Oslo kommune.

1982Liberaliseringen av boligsektoren begynte i 1982. Prisreguleringen på boliger ble gradvis avviklet, og subsidieringen av boligbyggingen opphørte. OBOS måtte tilpasse seg nye rammebetingelser.

1994Fra 1994 tok boligbyggingen seg opp igjen etter flere år med økonomisk krise og stillstand på boligmarkedet. OBOS hadde nå etablert seg som en moderne boligutvikler og markedsaktør.

Olli Rytkönen (Jobylon) | Kontaktperson

Søk her