Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Myyntijohtaja

 • Viimeinen hakupäivä: 22. toukokuuta 2022
 • Lahti
 • Viimeinen hakupäivä: 22. toukokuuta 2022
 • Lahti

Sytytkö myynnistä, asiakaskokemuksesta ja ketterästä kehittämisestä?

LähiTapiola Vellamo on elämänturvayhtiö ja tehtävämme on auttaa asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä.

Haemme nyt Customer Centerimme kasvavaan outbound-tiimiin myyntijohtajaa. Etsimme innostavaa ja idearikasta myynnin- ja asiakaskokemuksen johtajaa vastaamaan puhelimitse ja verkkoneuvottelujen kautta tapahtuvasta myynnistä ja ennakoivasta huolenpidosta henkilöasiakkaillemme Päijät-Hämeen, Kouvolan, Hyvinkään ja Riihimäen alueilla. Customer Centerimme sijaitsee keskeisellä paikalla Lahden keskustassa.

Tule meille myyntijohtajaksi ja pääset luomaan myyntikulttuuria, jossa asiakaskokemus on vahva kilpailutekijä ja lisämyynti luontevin tapa varmistaa asiakkaan riittävä elämänturva. Päivittäisessä työssäsi johdat ja valmennat omaa myyntitiimiä ja autat heitä menestymään. Keskeinen osa-alue työssäsi on jatkuva toiminnan reflektointi ja datan hyödyntäminen liiketoimintatavoitteiden ja parhaimman mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Anette
Rahoitusasiantuntija
"Parasta LähiTapiola Rahoituksessa on yhdessä tekeminen. Meillä on jokaista työntekijää arvostava työyhteisö, joka kannustaa menestymään. Lisäksi hyvinvointiamme tuetaan aktiivisesti huippueduin."
Mariam
HR-harjoittelija/rekrytointi
"Parasta työssäni on, että saan olla kasvattamassa LähiTapiolan huippujoukkoa uusilla loistavilla tekijöillä. On mahtavaa päästä tutustumaan uusiin elämänturvaajiin heti elämänturvapolun alkuvaiheessa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Hannu
Ekonomisti
"Parasta työssäni on, kun pystyy auttamaan asiakkaita välttämään oman talouden sudenkuopat ja johdattamaan säännöllisen säästämisen polulle."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

 • Näyttöjä tuloksekkaasta myynnin ja asiakaskokemuksen johtamisesta tai valmentamisesta henkilöasiakasliiketoiminnassa
 • Määrätietoisuutta, sinnikkyyttä ja kykyä johtaa omalla esimerkillä
 • Erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja
 • Kokemusta datan hyödyntämisestä osana tuloksentekoa
 • Ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus

Tarjoamme

 • Arvostamme näkemyksellisyyttäsi, annamme tilaa ideoille ja kokeiluille
 • Ison talon puitteet, pienen talon ketteryys
 • Vastuuta ja valtaa ja myös tukea
 • Huiput ja huumorintajuiset kollegat

Meillä saat johdettavaksi ammattitaitoisen ja osaavan tiimin, jonka kanssa pääset työskentelemään mielenkiintoisella tehtäväkentällä. Teemme työtä intohimolla ja ripaus huumoria on aina hyväksi. Meillä on myös monipuoliset henkilöstöedut, joita pääset hyödyntämään.

Lisätietoja

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävästä tai meillä työskentelystä, lisätietoja myyntijohtajan paikasta antaa aluejohtaja Pia Kivelä, 040 561 1778 (9.5. ja 10.5. sekä 16.5. klo 8-12 ja myös iltapäivisin klo 16-17).

Hae tehtävää täyttämällä hakulomake 22.5.2022 mennessä.

Tehtävään alustavasti valitun henkilön luottotiedot tarkistetaan. Tehtävään valittavan henkilön tulee täyttää vakuutusalan hyvämaineisuusvaatimukset, ja tämä varmistetaan työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola on elämänturvayhtiö, jonka visiona on olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 200 toimistossa ympäri Suomen.

Vaikutamme vastuullisesti ja edistämme paikallisyhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteiskuntavastuun kumppaneidemme kanssa. Valtakunnallisia yhteiskuntavastuun kumppaneitamme ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Eezy Spirit). Elämänturvaamisen kulttuuri ja arvomme – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus – näkyvät työssämme ja henkilökuntamme tavassa toimia – ihan jokainen päivä. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme henkilöstömme osaamisesta, motivaatiosta ja jaksamisesta monin eri tavoin. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja vastuulliseen johtamiseen, mikä näkyy meillä korkeana työtyytyväisyytenä.

Oletko sinä elämänturvaaja? - Tule mukaan osaksi tiimiämme!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

LähiTapiola Vellamo

Lahti
Käy sivulla