Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Elkraftsingenjör

 • Ansök senast: 13 juni 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 13 juni 2022
 • Linköping

Vi söker en Elkraftsingenjör med intresse för elnät!
Inom vilka områden kan elektrifieringen göra störst nytta? Hur kan vi vara med och bidra till att laddinfrastruktur för fordon och nya hållbara energikällor platsar i vårt nät? Lagring borde väl ändå vara en fiffig lösning för att elen ska finnas på rätt ställe vid rätt tillfälle? Dessa frågor och många till arbetar vi tillsammans med dagligen inom Nätutveckling på Tekniska verken Elnät.

Just nu söker vi en elkraftsingenjör som kommer att arbeta med dessa frågor och ingå i ett gäng med flera elkraftingenjörer som tillsammans designar framtidens elnät när en ny elektrifieringsvåg nu står för dörren.

Vad kan vi erbjuda?
Vår funktion på avdelningen är att föreslå planer för hur elnätet ska utvecklas i nuläge till flerårsplanering med hänsyn till både samhällsutveckling och nya tekniska möjligheter. Vårt arbete präglas av både självständigt arbete och arbete i team där vi bollar idéer och hjälper varandra i olika utmanande frågeställningar.

Dina arbetsuppgifter:

 • Delta i arbetet med kortsiktig nätplanering vilket bland annat innefattar dialog kring detaljplansremisser samt när- och omvärldsfrågor som påverkar vår elnätsverksamhet över tid.
 • Arbeta med långsiktig nätplanering.
 • Arbeta med förprojektering samt ta fram kostnadsuppskattningar för kommande års investeringsbudget.
 • Driva verksamhetens pågående utvecklingsprojekt.
 • Du kommer att utföra fullständiga elektriska beräkningar på mellan- och lågspänningsnätet.

Vem är du?
För att trivas i rollen som elkraftsingenjör behöver du vara självgående i ditt arbete, samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra personer inom både vår avdelning samt inom koncernen. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och har en analytisk förmåga.

Du är utbildad elkraftingenjör eller har annan relevant utbildning. Du har helst några års erfarenhet från projektering eller elnätsdrift. Dock behöver du inte vara specialist, utan det viktigaste är att du har viljan att lära dig mer och utvecklas inom området.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter, samt på de sätt som du kan komplettera vårt befintliga team.

Meriterande erfarenheter som du tar med dig och delar med oss:

 • Projektering eller erfarenhet av elnätsplanering
 • Praktisk anläggningskännedom
 • ESA
 • EBR
 • Beräkningssystem för elnät
 • Power BI genom analys av stora datamängder
 • B-körkort

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Cleber, 013-30 84 47. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Ida Danieluk, 013-20 81 42.

Vi ser fram emot din ansökan!
Vi är nyfikna på att höra dina tankar om tjänsten och vad du känner att du kan bidra med. Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan så fort som möjligt, men senast den 13 juni.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Christian Cleber | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida