Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lääkäri tai erikoislääkäri nuorisopsykiatrian työhön, Terveystalo Julkiset palvelut

 • Viimeinen hakupäivä: 28. helmikuuta 2023
 • Koko Suomi
 • Viimeinen hakupäivä: 28. helmikuuta 2023
 • Koko Suomi

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri tai nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Tervetuloa töihin meille Terveystalo Julkisiin palveluihin! Tarjoamme nuorisopsykiatrian erikoislääkäreille tai nuorisopsykiatriasta kiinnostuneille lääkäreille monipuolisia työmahdollisuuksia julkisen puolen toimipaikoissa ympäri Suomea. Räätälöimme mielellämme sinulle toiveidesi mukaisen työnkuvan.

 • Työaika voidaan sopia joustavasti toiveidesi mukaan hyvin harvajaksoisesta säännölliseen kokopäivätyöhön.
 • Pätevyysvaatimus: nuorisopsykiatrian erikoislääkäri (joissakin työtehtävissä riittää myös riittävä perehtyneisyys erikoisalaan).
 • Työn sijainti: työmahdollisuuksia on ympäri Suomen, tällä hetkellä avoimia paikkoja on esimerkiksi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueella sekä pääkaupunkiseudulla. Useissa toimipaikoissa myös etätyöskentely on mahdollista.
 • Työnkuva: nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tai erikoistuvan lääkärin tehtävät sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä esimerkiksi nuorisopsykiatrian poliklinikalla, osastolla ja/tai toiveidesi mukaan tietyn potilasryhmän parissa.

Meidän kauttamme saat keskittyä kliiniseen työskentelyyn ja me hoidamme muun! Kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä asioissa sinua auttaa oma yhteyshenkilösi. Kannustamme lääkäreitämme osallistumaan koulutuksiin ja järjestämme tiimiläisillemme myös työnohjausta.

Haluatko kuulla lisää?

Autamme suunnittelemaan sinulle mielekkään ja toiveidesi mukaisen työkokonaisuuden, joten olethan yhteydessä meihin.

Yhteyspäälliköt Anne Arvo, p.040 486 7206, Tiia Haapala, p.044 494 2170, Johanna Pihlström, p.0503237491. Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa yli 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2021 Terveystalossa asioi noin 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin yhteensä noin 8 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

TERVEYSTALO on savuton työpaikka.


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Terveystalo

Koko Suomi
Käy sivulla