Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Team Manager - Architects

 • Applications are considered on a rolling basis
 • Helsingborg
 • Applications are considered on a rolling basis
 • Helsingborg

Ser du potentialen i människor? Vill du hjälpa oss att utveckla vårt team? Brinner du för teknik?

Då söker vi dig för en roll hos oss som Team Manager!

Bli inspirerad

Som Team Manager för arkitekter behöver du förstå olika typer av IT-arkitektur. Att vara nära, diskutera och vara ett bollplank för dina teammedlemmar kommer vara en framgångsfaktor för teamsammanhållning, dina kollegors tillfredsställelse och långsiktighet.

Ditt team består av seniora arkitekter med inriktning mot lösningsarkitektur, Enterprise Arktiektur och integration.

Ditt fokus som Team Manager kommer vara på ledning och genom teamet stötta olika leveranser till våra kunder.


Vår utmaning till dig

Vi söker nu en Team Manager som brinner för att leda och utveckla människor! Arbetet sker i nära samarbete med övriga teamchefer, affärsnära team och leveransansvarig där du kommer att tillhöra ledningsgruppen för Digital Customer Experience (DCX) samt Customer Software Development (CSD).

Som ledare ingår utöver viss affärsutveckling att även att coacha och vidareutveckla teamets medlemmar.

DCX/CSD erbjuder IT-tjänster som stödjer våra kunders behov inom det digitala området när det gäller att minimera kostnader, öka effektiviteten och flexibiliteten samt skapa konkurrensfördelar.

Vi samarbetar med stora globala företag och svenska myndigheter genom att erbjuda dem tjänster som täcker hela livscykeln, från planering till realisering och förvaltning inklusive vidareutveckling.

Du har

 • Relevant högskoleexamen
 • 8+ års yrkeserfarenhet inom IT-branschen
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

 • Erfarenhet av att arbeta som en architect i olika kundsammanhang

 • Djupa kunskaper inom Cloud (Azure, AWS, Google Cloud)

Integrationskunskaper är starkt meriterande.

Du är en bra förebild och coach för alla i ditt team. Vi tror att du har erfarenhet av och tycker om att leda, driva och utveckla. Du brinner för en nöjd kund och uppskattar ett kreativt arbetsklimat med internationella kontaktytor. Som person är du stresstålig, strukturerad, affärsorienterad, engagerad och kundcentrerad.

Capgemini är inte bättre än sina människor. Som Team Manager utvecklar samt utmanar du dina medarbetare, där belöningen ligger i att se dem växa på ett personligt plan och i viljan/förmågan att ta sig an allt mer spännande utmaningar.

Vi tror att våra teamchefer behöver vara experter inom sin domän. För att förbli relevant och kompetent som Team Manager kommer du att varva detta ansvar med rollen som arkitekt i olika kundleveranser.

Vi erbjuder dig en utmanande och omväxlande roll där utvecklingen av vår personal och verksamhet står i fokus. För dig innebär detta goda utvecklings- och karriärmöjligheter hos oss.

Ansök nu
Vi kommer att behandla ansökningar löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Work with great people

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Great Place to Work

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

About the company

 • Exciting career opportunities locally and internationally, and fantastic networks of expertise. With over 2800 colleagues in Sweden only, you are part of a sharp, technology and business focused community, where Coursera and more than 250 000 (!) courses and certifications are offered to all employees.

 • A variety of innovative projects with well-known clients and world-leading partners – being part of a global, long-standing, successful and rapidly expanding organization.

 • An inclusive corporate culture where Diversity is our most important guiding principle. We are continuously engaged in initiatives that promote diversity and women in tech; we run LGBTQ networks and aim for inclusion in all types of staff activities – from sports club to art association. Please find out more about Capgemini as an employer HERE.

All employees are covered by a collective agreement and receive occupational pension, insurance, parental benefits and health care allowance – among other best-in-class benefits.

In recent employee surveys, our employees particularly emphasized:

 • A friendly and flexible workplace culture
 • Supportive managers and freedom of speech
 • Strong values and diversity focus
 • Good work-life balance

About Capgemini

Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of 325,000 team members in more than 50 countries. With its strong 55-year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2021 global revenues of €18 billion.

Get the Future You Want


Magnus Wingqvist | Contact Person

I'm interested
Capgemini Sverige

Helsingborg
Visit website