Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Viktor Rydbergs skola Fisksätra söker en legitimerad speciallärare

  • Ansök senast: 19 maj 2022
  • Saltsjöbaden
  • Ansök senast: 19 maj 2022
  • Saltsjöbaden

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog. Tjänsten är tillsvidare och på 80 - 100% med start snarast eller efter överenskommelse.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av fyra gymnasieskolor och fyra grundskolor varav den åttonde grundskolan startade i augusti 2021 i Fisksätra. Att organisation växer ger Dig stora möjligheter till tjänster på flera av våra skolor.

Kvalifikationer

Välkommen att vara med och utveckla Viktor Rydbergs skola Fisksätra!

Viktor Rydbergs skola Fisksätra växer till kommande läsår.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever och av arbete i åk F-3 och/eller F- åk 6. På skolan ser vi ett stort behov för flera av våra elever att arbeta både med grunder i läs- och skriv och matematik. Du är uppdaterad på kompensatoriska hjälpmedel och kan använda dessa i undervisningen.

Som speciallärare samarbetar du med undervisande lärare och undervisar elever. Tillsammans med specialpedagog ger ni stöd till lärare i avseende upprättande av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Större delen av din tid går till undervisning av elever i behov av särskilt stöd som behöver hjälp för att nå kunskapskraven. I vissa elevärenden stödjer du elever enskilt eller i mindre grupp för tidsbegränsad färdighetsträning. I ditt uppdrag ingår det att driva ett inkluderande förhållningssätt där elever så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram samtidigt som vi alltid ser till individen och dess specifika behov. Vid behov deltar du vid elevsamtal tillsammans med mentor och vårdnadshavare. Tillsammans med skolans elevhälsoteam analyserar ni elevernas resultat som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare har du till uppgift tillsammans med elevhälsoteamet att utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan. I nära samarbete med specialpedagog och elevhälsoteamet kommer du att vara en viktig del i vårt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd för elever för en ökad måluppfyllelse.

Tillsättningen av tjänsten sker snarast eller efter överenskommelse.

Om företaget

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete.

1994Första skolan startas, Viktor Rydberg gymnasium Djursholm!

1998Andra gymnasieskolan, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, öppnar!

2003Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan öppnas med ytterligare utrymme för konst, musik, dans och teater.

2004Viktor Rydbergs samskola i Djursholm startar!

2014VRS Vasastan, stiftelsens andra högstadieskola, öppnar!

2017Ytterligare en högstadieskola startar - Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg!

2019Viktor Rydberg Gymnasium i Sundbyberg startar, under samma tak som vår högstadieskola där.

2021VR öppnar en F-9-skola i Fisksätra!

Isabella Stern | Kontaktperson

Ansök nu
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Saltsjöbaden
Besök hemsida