Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Agil Projektledare Malmö

 • Malmö
 • Malmö

Vill du arbeta med projektledarskap i rollen som Agil Projektledare på ett av världens ledande konsultföretag?

Capgemini är i en expansiv fas med många spännande och innovativa projekt i pipelinen. Vill du vara med och påverka och driva framtidens IT- och teknikutveckling är detta en fantastisk möjlighet. Capgemini är en lyhörd organisation som kan erbjuda det bästa av två världar – globala muskler som är lokalt förankrade i svenskt affärsliv, i en lokal och familjär gemenskap. På Capgemini är vi varandras bästa coacher och tillsammans sitter vi på en kompetens och projekterfarenhet som ett fåtal andra företag kan matcha.

Vi söker dig med erfarenhet av:

 • God projektledning, gärna inom offentlig förvaltning

 • Införande och förvaltning av IT-lösningar

 • Tillämpning eller kunskap om ITIL4 i större organisationer

 • Processutveckling, dvs definierat förändringar i arbetssätt i form av uppdaterade instruktioner, rutiner och policys

 • Ledarskap med en god förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund

 • Problemlösning - en person som inte ger dig förrän du löst din uppgift och som driver genom att motivera och coacha dina medarbetare

 • Agilt ledarskap som exempelvis Projektledare inom agil mjukvarutuveckling, eller liknande roll, 2-4 års erfarenhet

 • Relevant akademisk utbildning

 • Hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i en befintlig projektmetodik

 • Roller som Produktägare, Scrum Master samt certifiering inom Scrum/SAFe är meriterande

 • Obehindrade kunskaper i såväl svenska som engelska

 • Egenskaper så som lyhördhet och kommunikativ

... och erfarenhet av eller utvecklingsintresse inom:

 • Agila ramverk såsom Scrum, Kanban, XP

 • Agil mjukvaruutveckling

 • Fördelar och nackdelar av traditionell projektledning

Om den här rollen:
Vi söker dig med erfarenhet av projektarbete som vill arbeta med att stötta och coacha dina teammedlemmar att leverera bästa möjliga lösning till våra kunder. Du trivs med att vara spindeln i nätet, får rätt saker att hända och är duktig på att skapa goda samarbetsytor.

Du kommer att ges möjlighet att leda, coacha och stötta team och kund inom olika typer av IT-projekt och därigenom förverkliga bästa möjliga lösningar. I ditt ledarskap är du förbättringsorienterad och har ett stort fokus på att leverera affärsnytta och skapa en stark teamkultur. Du har goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund. Du är strukturerad och har ett starkt ordningssinne samt förmåga att hantera komplexa frågeställningar.

På Capgemini kommer du att leda och stötta våra stora och regionala samt globala kunder inom digitala områden vad gäller att minimera kostnader, ökad effektivitet och flexibilitet samt att skapa konkurrensfördelar. Genom vår marknadsposition kan vi erbjuda dig att arbeta inom olika branscher där du får driva nyskapande projekt för några av Sveriges mest framgångsrika företag.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 2800 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Johanna Mattsson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Malmö
Besök hemsida