Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avdelningschef Mätvärde

 • Ansök senast: 9 oktober 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 9 oktober 2022
 • Linköping

Nu söker vi vår nya avdelningschef!
Är du intresserad av energibranschen, IT och processutveckling? Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete där du är med och bidrar till vår vision att, tillsammans med våra kunder, bygga världens mest resurseffektiva region? Nu söker vi en social och lyhörd avdelningschef till avdelning Mätvärde.

Vi är Tekniska verken-koncernens leverantör av mättekniska tjänster för el, värme, kyla och vatten. Vi har sedan ett antal år gått från manuell insamling av mätvärden, till att nu driva flera automatiska mätinsamlingssystem som kommunicerar med över 100 000 mätpunkter hos våra kunder, producenter och angränsande nät.

Branschen är mitt uppe i en förändring där digitalisering och hållbarhet är ledord. Mättekniken har stor affärspotential i ett samhälle där elnäten optimeras genom att nyttja data från alla nätens komponenter och där tillgången på effekt vid rätt tid blir allt viktigare. Nya prissättningsmodeller för en mer dynamisk elmarknad med incitament till energieffektiviseringar och småskalig kraftproduktion kräver fler mätpunkter och mer flexibla mätsystem. Vi vill att du tillsammans med dina chefskollegor bidrar till att driva utvecklingen för att svara upp mot kraven i en föränderlig bransch.

Dina arbetsuppgifter:

 • Ansvar för personal, ekonomi och utveckling av verksamheten.
 • Organisera arbetet och skapa motivation och goda resultat hos medarbetarna.
 • Kunddialog kopplat till tjänsteleveranser.
 • Delta i försäljning och utveckling av mätvärdetjänster.

Som person är du prestigelös och en duktig strateg. Kvalitet är en viktig del i din yrkesroll och du har ett stort teknikintresse. Eftersom Mätteknik är i en stor utvecklingsfas vill vi att du är innovativ, kundorienterad och att du ser helheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Du har en högskoleexamen inom relevant område, alternativt förvärvad kunskap genom erfarenhet. Du har goda erfarenheter av ledarskap och att leda resultatorienterade verksamheter på ett affärsmässigt och kostnadsmedvetet sätt. Som ledare är du tydlig i ditt sätt att kommunicera, du sätter upp tydliga mål och har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som skapar lagkänsla.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att leda IT-projekt kopplat till förändringsarbete i processer och arbetssätt.
 • erfarenhet från energibranschen.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef, Pernilla Elving, 070-654 54 59. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Lukas Börefelt, HR-partner, 013-20 83 93.

Välkommen med din ansökan!
Vi vill gärna ha din ansökan senast den 9 oktober.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Pernilla Elving | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida