Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Erfaren Business Analyst – Smart Energy Services

 • Urval sker löpande
 • Stockholm +9 till
 • Urval sker löpande
 • Stockholm +9 till

Vill du utveckla och leverera gröna och hållbara lösningar inom digital transformation? - Då skall du söka denna tjänst!
Marknaden: Våra kunder finns främst i Sverige och Norden men vi stödjer också alla våra Capgemini bolag runt om i världen med att marknadsföra och leverera våra Smart Energy Services tjänster och produkter.

Våra partners, leverantörer och utvecklings team finns internationellt, så det är viktigt att kunna hantera den delen i din roll där du kommer att leda och utveckla team på engelska och hantera mångfald.

Om rollen:

I rollen som Business Analyst kommer du att arbeta i små och större bolag för våra kunder som verkar inom "Smart Energy Services", "Smart Metering & Renewables". Du blir spindeln i nätet för gränsland mellan IT & verksamhet. Vi ser att du agerar som rådgivande i din roll genom att skapa nya samarbetsytor och utforma analyser efter kundbehov för att sedan omvandla dessa till IT-krav.

Som Business Analyst genomför du agila metoder och stöttar dina teammedlemmar i utveckling genom att driva workshops, kartlägga processer, formulera och definiera tekniska- och affärskrav för att sedan designa och visualisera den framtida IT-lösningen efter kundens förväntningar.

Vi söker dig med:

 • Flera års erfarenhet som Business Analyst
 • Erfarenhet av utvecklingsprojekt och från att verka i gränslandet mellan verksamheten och IT
 • Högskoleutbildning eller motsvarande
 • Stark kommunikationsförmåga i både skrift och tal, svenska och engelska
 • Kunna etablera, upprätthålla och utveckla goda relationer med både tekniska och icke-tekniska kollegor
 • Erfarenhet av att arbeta i större organisationer och komplexa IT-miljöer

… och erfarenhet av eller utvecklingsintresse inom:

 • Erfarenhet inom förnybar energi och miljöteknink
 • Internationellt arbete
 • Molnbaserade lösningar, digitala kanaler, webb, mobila lösningar, processautomatisering eller integration
 • Erfarenhet av verktyg som Jira, MIRO och Confluence
 • Erfarenhet av att arbeta i agil miljö

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Roland Hägg | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm +9 till
Besök hemsida