Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kompetensutvecklingsansvarig Technology

Just nu söker vi en driven, teknisk person som vill ta arbetet kring kompetensutveckling framåt hos oss på Technology. Kompetensutveckling är en grundpelare och en del av vårt DNA på Forefront så därför är denna roll extremt viktig för oss.

I strävan att skapa den bästa arbetsplatsen i Sverige behöver vi börja med det viktigaste: människan. På Forefront är människan central och det är här allting börjar. Vi är konsulter för att vi vill utvecklas, för att vi vill lära nytt och dela med oss av det till andra. Vi drivs av vår passion att bygga hållbara system genom att nyttja tekniken och våga vara innovativa. Genom att arbeta prestigelöst tillsammans i team utvecklas vi mot vår fulla potential.

Vilka Forefront & Technology är:
Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet. Technology är en av våra tre divisioner och här hittar du majoriteten av våra Systemutvecklare samt Data engineers.

Berätta mer, vad är innebär rollen för något?
Primärt handlar rollen om att driva kompetensgruppen och dess arbetet framåt. Detta är en grupp som består av konsulter med olika senioritet som arbetar med att ta fram idéer och koncept för hur vi ska kompetensutveckla oss på Technology. Grupperingen ansvarar inte bara för att generera idéer utan skall också förverkliga dem under året. Här sitter individer från olika enheter från Technology och med olika kompetens i syfte att komplettera varandra och säkerställa att inga perspektiv går förlorade.

All kompetensutveckling på Forefront har en koppling till Forefront Academy, vår plattform och organisation för ett livslångt lärande.

Vilka förmågor är viktiga i rollen?
Vi tror att du i grunden är en senior systemutvecklare eller arkitekt som besitter en förmåga att leda andra. Att skapa och kunna visa på framdrift är viktigt och därför är en kommunikativ förmåga tillsammans med organisatoriska egenskaper också av stor vikt. Du har förmodligen nått en punkt där du behärskar hantverket kring systemutveckling väl och är redo för en ny utmaning på 50% av tiden. Du har ledarerfarenhet och är en god lyssnare samt kommunikatör.

Som ansvarig för kompetensgrupperingen ansvarar du även för rapporteringen av progress till Technology:s ledningsgrupp och är en viktig länk mellan ledning och utbildning.

Hur länge har jag denna roll och när börjar jag?
Vi är i behov av dig så fort som möjligt men rätt person är viktigare än att tillsätta rollen. Låt oss ta en dialog och skapa en plan utefter vad som passar din befintliga roll idag. Vi ser helst att du avser ha denna roll minst ett år från tillträdesdatum, gärna mer, om du trivs med oss och vi med dig. Det finns stora möjligheter till utveckling i och från denna roll för rätt person.

Vilket stöd kan jag förvänta mig?
Du har alla individer i din kompetensgruppering till din hjälp, stöd och bollplank i Technology:s ledningsgrupp och rapporterar till tillväxtchefen som även han finns till din hjälp. Mycket praktiskt då han innehar rollen i detta nu.

Vi har riktigt bra förmåner

  • En dynamisk och lättrörlig organisation

  • Inspirerande och idérika kollegor

  • Senaste tekniska lösningarna

  • Närhet till affär och kund

  • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

  • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

  • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

  • Ett företag att växa tillsammans med över tid

  • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Träffa en av våra fantastiska konsulter här!


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Fredrik Carlén | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida