Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Test Automation Specialist/Test Lead, Malmö

 • Urval sker löpande
 • Malmö
 • Urval sker löpande
 • Malmö

Älskar du att testa och coacha andra?

Utveckla dig själv och även andra på ett av världens största och mest framgångsrika IT-konsultföretag!

Rollen
Många av våra projekt har en stor positiv påverkan på vårt samhälle i stort. Vi utvecklar morgondagens digitala lösningar i avancerade och intressanta projekt på några av Sveriges största företag och organisationer. Du kommer att ingå i ett team av testledare/testare.
Du bidrar med kunskap om övergripande test och testdesignmetoder samt stöttar verksamheten i att designa och exekvera testfall och skriva avvikelserapporter.

Ditt team är dynamiskt och mycket kompetent och präglat av en stark laganda, högt i tak och en mångkulturell atmosfär där du arbetar med hela testprocessen. Tillsammans med dina kollegor hjälper du våra kunder att digitalt förändra och modernisera sina verksamheter.

Ditt bidrag kommer att kunna märkas i den kvalitet som säkerställs i alla cykler/faser och som gör att lösningarna snabbare kan komma till användning för slutanvändaren.

Dina närmaste intressenter skulle vara produktägare, Delivery Managers samt andra utvecklingsteam.

För våra projekt söker vi följande kompetenser

 • Automationstestare eller
 • API eller Microservices testning eller
 • Mobilautomationstestning Android/IOS eller
 • Erfarenhet av att konfigurera och använda verktyg för kontinuerlig testning av pipelines

...och därför tror vi att du har arbetat...

 • ...inom området QA/Testing med en hög exponering mot olika testverktyg
 • ...med automatisering av test- och UI-automationsverktyg
 • ...med API samt Microservices
 • ...hands-on erfarenet av enhets- samt integrationstestning

...och kanske också erfarenhet av...

 • ...arbete med CI/CD/CT pipelines
 • ...minst ett skriptspråk.
 • ...agila arbetsätt och att arbeta med produktteam
 • ...databas samt SQL-kunskaper

Det skulle också vara coolt om du har erfarenhet av att arbeta med BDD.

Eftersom vi alla är lagspelare lägger vi stor vikt vid din personliga egenskaper och förmågan att arbeta i team såväl som självständigt. Vi tror därför att du har goda kommunikativa kunskaper i både svenska och engelska, talandes såväl som skrivandes.

Hos oss på Capgemini kan du påverka din egen karriär, och där du både på nationellt och internationellt plan ingår i ett kompetensnätverk. Du kommer att coachas av en ledare som som dels brinner för sitt område testning och dels att utveckla och att stötta individen i teamet. Vi hjälper dig dessutom med en kontinuerlig kompetensutveckling, intressanta kunduppdrag samt en gedigen och anpassad karriärutveckling.

Stämmer detta in vad du söker, ansök snarast! Vi behandlar ansökningar löpande.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 325 000 medarbetare i mer än 50 länder. Med 55 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2021 omsatte koncernen 18 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Elin Åberg | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Malmö
Besök hemsida