Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avoin haku: Työterveyslääkäri

  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
  • Suomi
  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
  • Suomi

Jokainen työterveyslääkärimme on yksilö ja tiedämme, että loputtomaan tiedonjanoon ei auta kaikilla yksi ja sama lääke. Jos haluat syventää ammatillista osaamistasi ja kasvaa urallasi, tule meille työterveyslääkäriksi Terveystaloon! Tarjoamme sinulle kiinnostavat ja monipuoliset asiakkuudet sekä työntekopaikan, jossa sinä, sinun potilaasi ja lääketieteellinen laatu olette aina keskiössä.


Mitä työterveyslääkärin tehtävä pitää sisällään?

Työterveyslääkärin erikoisosaamista on työikäisten ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Toimit työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana ja johdat moniammatillista tiimiä. Autat osaamisellasi työntekijöitä huolehtimaan työkyvystään sekä tunnet kuntouttavat toimintamallit. Työterveyslääkärinä arvioit työpaikan mahdollisten altisteiden vaikutukset ja tarvittavat suojaavat toimenpiteet sekä autat työnantajaa hallitsemaan työympäristön terveydellisiä riskejä. Asiakastyön lisäksi työterveyslääkärinä pääset työskentelemään tiiviisti eri toimialojen ja erikokoisten yritysten ja organisaatioiden johdon kanssa kehittäen työterveyshuollon toimintaa ja yhteistyötä, sekä arvioit työterveysyhteistyön vaikuttavuutta.

Työtä et tee yksin. Meillä Terveystalossa työskentelet osana yritysterveyden moniammatillista tiimiä, johon kuuluvat lisäksesi työterveyshoitajia, työfysioterapeutti, ravitsemusterapeutti ja työterveyspsykologi. Moniammatillisuus merkitsee meille paljon: oman osaamisen tunnistamista, yhteistä vastuuta asiakkaasta, yhteisen tiedon luomista, asiakaslähtöistä organisaatiota ja tiimioppimista. Tiimisi mahdollistaa myös sen, että pääset keskittymään juuri sinun erikoisosaamiseesi. Toimit tämän moniammatillisen tiimin vetäjänä ja vastaat yhdessä nimetyn työterveyshoitajan kanssa yrityksen johdolle työterveystoiminnan tuloksellisuudesta. Osaajayhteisö takanasi Terveystalossa on vahva, saat tukea ja sparrailuapua työhösi aina.

Miksi Terveystaloon?

Voit olla valmis erikoislääkäri, työterveyshuoltoon pätevöitynyt lääkäri tai työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri. Kokeneelle osaajalle tarjoamme haasteita ja vastuullista tehtävää myös suurasiakkuuksien parissa. Voit lukea lisää suurasiakaslääkärin työstä täältä.

Uransa alkutaipaleella olevalle vasta erikoistumista pohtivalle lääkärille tarjoamme suorimman tien työterveyshuollon moniosaajaksi. Meillä voit pätevöityä työterveyslääkäriksi Terveystalolle räätälöidyllä pitkällä kurssilla tai voit suorittaa erikoislääkäritutkinnon lähes alusta loppuun työterveyshuollon koulutusohjelmassamme. Ennen erikoistumisoikeuden saamista pääset tutustumaan alaan kokeneemman työterveyslääkärin ohjauksessa uudella SILTA-jaksolla. Lue lisää erikoistumisesta täältä.

Terveystalo on erikoistuvien lääkäreiden mielestä yksi Suomen parhaista koulutuspaikoista. Terveystalo on vuosina 2020 ja 2021-2022 julkaistun Nuorten lääkäreiden yhdistyksen (NLY) koulutuspaikkakyselyn mukaan viiden tähden koulutuspaikka. NLY:n koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Lue lisää täältä. Mikäli pidät kouluttamisesta ja ohjaamisesta, pääset toimimaan Terveystalossa myös kouluttajalääkärinä ja toteuttamaan huipputasoista erikoislääkärikoulutusta työterveyshuollon erikoisalalla.

Terveystalossa työterveyslääkärinä pääset rakentamaan asiakassalkkusi erikokoisista ja eri toimialoilla toimivista asiakkuuksista juuri oman mielenkiintosi ja erikoisosaamisesi mukaan. Meillä on jo valmiiksi rakennetut toimivat yhteistyömallit ja yhteistyösuhteet.

Haluamme mahdollistaa sinulle sujuvan työn ja vapaa-ajan yhdistämisen työntekopaikastasi riippumatta. Meillä voit työskennellä joustavasti joko lähivastaanotolla ja/tai etävastaanotolla sinulle sopivina päivinä ja haluamasi määrän. Emme mahdollista tätä siksi, että sillä on monia tutkimuksen osoittamia hyötyjä, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä. Voit työskennellä toiveesi mukaan joko ammatinharjoittajana tai työsuhteessa

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi olen kiinnostunut -painikkeen kautta niin olemme sinuun yhteydessä.

Lämpimästi tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Terveydenhuollon uudistaja

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla