Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Digital Service Designer

Är du en vass Service Designer med några års erfarenhet, som dessutom har en del kunskap inom UX-design? Toppen, då är du exakt den vi söker. Som Service Designer hos Digitalist arbetar du i en strategiskt, kreativ roll med stort ansvar för slutprodukten. Du är involverad i hela processen, från att förstå kundens affärsmål och genomföra insiktsarbete till att designa lösningar, utvärdera och analysera resultatet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du älskar User experience och vill vara med att skapa digitala tjänster i världsklass. Du har god förståelse för den tekniska biten och kan vara kreativ inom givna ramar. Vi ser behov av någon som

 • leder workshops med syfte att ta fram digitala produkter och tjänster.
 • tar fram koncept, ofta visualiserade i form av wireframes eller prototyper.
 • hjälper våra kunder att konkretisera målbilder.
 • utvärderar koncept och befintliga produkter och tjänster.
 • genomför kvantitativa och kvalitativa insiktsarbeten som sammanställs i tex kundresor.
 • bidrar med ett strukturerat arbetssätt kring Service design.

 • är bollplank och stöttar andra designers i samma domän med metodkunskap.

Några av våra medarbetare

Jose Jiménez
Software developer
"Digitalist is a good place for people who believe in Open Source Software and its values, communities and shared knowledge."
Parisa Aenehband
Project manager
"What is special about us compared to other agencies is that all project managers have their own development teams. Everyone's voice is important , we have a flat organization that is much appreciated."
Marc Tersman Toll
Digital strategist
"At Digitalist, I have the freedom to improve in my professional skills and develop customer relationships. It gives security to take big steps forward, both for the customers and for me."
Jose Jiménez
Software developer
"Digitalist är en bra plats för människor som tror på öppen källkod, gemenskap och delad kunskap."
Parisa Aenehband
Project manager
"Det speciella med oss, jämfört med andra byråer, är att alla projektledare har sina egna utvecklingsteam. Allas röst är viktig, vi har en platt organisation som är mycket uppskattad."
Marc Tersman Toll
Digital strategist
"På Digitalist har jag friheten att förbättra mina kunskaper och utveckla kundrelationer. Det ger trygghet att ta stora steg framåt, både för kunderna och för mig."
Anton Björsell
UX-designer
"Jag älskar att omge mig med smarta människor, det är därför jag jobbar på Digitalist!"
Anton Björsell
UX-designer
"I love being surrounded by smart people, that's why I work at Digitalist!"

Kvalifikationer

Din kunskap och erfarenhet
Din personlighet är lika viktig som dina erfarenheter och kunskaper. Vi söker dig som har ett starkt driv och passion för att få saker att hända, samt uthållighet att jobba långsiktigt mot uppsatta mål. Det är viktigt att du har integritet kring metoder och lösningar som du tror på, samtidigt som du kan vara pragmatisk när det krävs för att leverera värde. Och du tvekar inte att fatta whiteboardpennan eller sätta ner foten när det behövs. Du har förståelse för hela design- och utvecklingsprocessen, från insiktsarbete och strategi till färdig tjänst. Vi tror också att du

 • har minst 5 års erfarenhet av Service Design och/eller UX-Design.
 • har erfarenhet av att facilitera designsprintar.
 • kan leda och stötta designarbete över flera team och projekt parallellt.
 • kan identifiera svagheter och affärsmöjligheter över hela kundresan och omforma dessa till tydliga tjänstekoncept.
 • har en god förmåga att prioritera effekter och se vilka insatser som kan göra störst nytta.
 • är bekväm i att dela med dig av din design och är bra både på att ta och ge feedback.
 • är strukturerad, självgående, samarbetsvillig och har god analytisk förmåga.
 • har erfarenhet och gillar att arbeta agilt och tvärfunktionellt.
 • har förståelse för både affär, strategi och teknik.
 • har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Meriterande kunskaper

 • Erfarenhet av att hålla kreativa workshops online.
 • Grym på Figma

Vi har riktigt bra förmåner

 • Compliance to a collective agreement

 • Individual training budget

 • A generous wellness allowance

 • Probably the best collegues in the world

 • Great place to work certified

 • AAA credit rating

 • Kollektivavtal

 • Förmodligen världens bästa kollegor

 • Utbildningsbidrag

 • Great place to work certifiering

 • Maxat friskvårdsbidrag

 • Kreditbetyg AAA

Om företaget

Våra hjärnor och hjärtan bultar för modern digital produktutveckling. Vi bygger och förbättrar affärskritiska webbplatser och appar för myndigheter, fackförbund och företag inom allt från läkemedel till finans.

Vår kundlista inkluderar bland andra AFRY, Arbetsförmedlingen, UNHCR, Unionen, Läkare utan gränser, Kulturhuset Stadsteatern, Kommunal, Skatteverket, Stockholms Handelskammare och Arbetsförmedlingen.

Ammi Bohlin | Kontaktperson

Ansök nu
Digitalist Open Tech AB

Stockholm
Besök hemsida