Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Styreverv

  • Oslo
  • Oslo

Meld din interesse her dersom du er interessert i å komme i betraktning til styreoppdragene vi jobber med.

Vi benytter databasen aktivt, og vil ta kontakt med deg dersom vi har oppdrag som vi vurderer deg som aktuell til. Vi behandler alle data konfidensielt, og vil aldri videreformidle din CV uten ditt samtykke.

Kompetanse

«Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer» fra Styreforeningen.no er et eksempel på en investering i fagområdet «styrearbeid» som ethvert aktivt eller påtroppende styremedlem burde vurdere.

Om selskapet

Hartmark etablerte lederrekruttering som eget fagområde i 1967, og var med det først ute med å tilby dette i Norge. Siden den gang har vi frontet faget, og utviklet metoder og modeller som fremdeles regnes for å være bransjestandard. Denne arven bærer vi med stolthet, og vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre.

Vår kjernekompetanse er identifisering, utvelgelse og vurdering av toppledere, styremedlemmer, mellomledere samt nøkkelmedarbeidere. Våre oppdragsgivere befinner seg i de fleste bransjer, i privat så vel som i offentlig sektor.

Hartmark Executive Search

Oslo
Besøk nettside