{$ msg.text $}
Åpen søknad
Søk her

Industri

Rekruttering

Kategori

Alle funksjoner

Erfaring

Ikke påkrevd

Beliggenhet: Oslo

Besøk nettside

Om stillingen

Dersom vi ikke har noen annonserte stillinger som passer din profil oppfordrer vi deg til å registrere deg i vår database. Vi benytter databasen aktivt, og vil ta kontakt med deg dersom vi har oppdrag som vi vurderer deg som aktuell til.

Vi behandler alle data konfidensielt, og vil aldri videreformidle din CV uten ditt samtykke.

Om selskapet

Hartmark etablerte lederrekruttering som eget fagområde i 1967, og var med det først ute med å tilby dette i Norge. Siden den gang har vi frontet faget, og utviklet metoder og modeller som fremdeles regnes for å være bransjestandard. Denne arven bærer vi med stolthet, og vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre.

Vår kjernekompetanse er identifisering, utvelgelse og vurdering av toppledere, styremedlemmer, mellomledere samt nøkkelmedarbeidere. Våre oppdragsgivere befinner seg i de fleste bransjer, i privat så vel som i offentlig sektor.

Vi er del av den globale alliansen EXS, et samarbeid som sikrer deg tilgang til ledende aktører innen rekruttering også internasjonalt. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå

Søk her