Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Yleislääketieteen erikoislääkäri, Kannelmäki

 • Viimeinen hakupäivä: 30. maaliskuuta 2023
 • Helsinki
 • Viimeinen hakupäivä: 30. maaliskuuta 2023
 • Helsinki

Nyt haemme

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIÄ

Kannelmäen terveysasemalla yleislääketieteen erikoislääkäri tekee kliinistä työtä haastavassa ympäristössä. Tätä työtä Terveystalo työnantajana tukee useilla eri tavoilla. Tavoitteemme on, että yleislääketieteen erikoislääkäri kehittyy meillä perusterveydenhuollon huippuosaajaksi ja jonkin perusterveydenhuollon osa-alueen erityisasiantuntijaksi. Asiakaskunnan moninaisuus tarjoaa haasteita, johon jatkuva työolosuhteiden ja työn tekemisen tapojen kehittäminen pyrkivät vastaamaan.

Mitä me tarjoamme konkreettisesti?

Yleislääketieteen erikoislääkärin palkkaus on mahdollisimman selkeä, joten tarjoamme kiinteän kuukausipalkan. Palkka on arviolta 11 000 €/kk kokonaiskorvauksena. Kiinteän kuukausipalkan myötä lääkärillä ei ole tarvetta tilastoida oman työnsä sisältöä. Työn sisältö voidaan siten suunnitella väestöä ja yksikköä parhaiten palvelevaksi. Lisäksi lääkärin omat näkemykset voidaan huomioida paremmin, ilman että on pohdittava, miten se vaikuttaa palkkaan.

Yleislääketieteen erikoislääkärillä on useita työrooleja - näin syntyy ymmärrys ja hallinta kaikista aseman hoitoprosessin vaiheista ja työviikossa on riittävä vaihtelu. Osa työtehtävistä on nopeatahtista, kuten esimerkiksi puhelinkeskuksen konsulttina olo, kun taas vastaanottotyössä voidaan rauhoittaa aikaa laaja-alaiseen työhön.

Terveysaseman ensikontakteissa käytetään lääkärin konsultaatiota. Tämän myötä vastaanottoaikoja ei varata ilman lääkärin kannanottoa. Tämä optimoi aikojen käyttöä sekä parantaa osuvuutta; ajat ovat sopivan pituisia ja potilaille on tehty ennakkotutkimuksia kattavammin.

Uusien työtapojen myötä hallitsemme hyvin puhelinliikennettä. Kykenemme vastaamaan lähtökohtaisesti joka päivä meille tulevaan kysyntään. Saamme asiat siten hoidettua kohtuullisessa ajassa, ja potilasturvallisuus on taattu.

Segmentoimme potilaat satunnaista apua tarvitseviin ja säännöllisesti/enemmän palveluita tarvitseviin. Yleislääketieteen erikoislääkäri voi halutessaan keskittyä vain toisen potilassegmentin hoitoon.

Yleislääketieteen erikoislääkärin kehittyminen erityisasiantuntijaksi mahdollistetaan sillä, että hän käyttää keskimäärin 20 % työajastaan muuhun kuin perustyöhön terveysasemalla. Tämä tarkoittaa sitä, että erikoislääkäri osallistuu tällöin osaamisalueensa koulutuksiin ja tekee potilastyötä näiden potilaiden parissa. Halutessaan erikoislääkäri voi pyrkiä suorittamaan, mahdollisuuksien mukaan, osaamisalueella erityispätevyyden.

Mahdollisia osaamisalueita ovat:

 • päihdelääketiede
 • unilääketiede
 • elintapalääketiede
 • diabetes
 • tutkimustyö
 • neuvola- ja koulutyö
 • geriatria

Esimerkiksi unilääketieteen osalta työskentely tapahtuu Fokus Unen erikoisyksikössä. Yksikkö on Eevert Partisen ja Markku Partisen johtama unilääketieteen huippuyksikkö. Työskentely erikoisyksikössä ei vaadi sitä, että yleislääketieteen erikoislääkäri toimisi ammatinharjoittajana, vaan kaikki tämä työ voidaan sisällyttää kokonaispalkkaan.

Panostamme lähijohtamiseen; erikoislääkärillä on säännölliset tapaamiset esihenkilön kanssa kuukausittain (30 minuutin tapaaminen) ja vuosittain kehityskeskustelu. Hyvää johtamista on myös se, että hiomme terveyskeskuslääkärin työnkuvaa jatkuvasti paremmaksi työnjaon avulla ja esimerkiksi mahdollistamalla laajasti etätyömahdollisuudet.

Kiinnostuitko?

Soita tai laita meille viestiä - kerromme erittäin mielellämme lisää:

 • Kannelmäen kliinisen työn vastaava lääkäri Katarina Smeds, Terveystalo Julkiset palvelut, [email protected], puh: 050 569 2521
 • Yhteyspäällikkö Nenna Rissanen, Terveystalo Julkiset palvelut, [email protected], puh. 050 530 4528.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Terveystalo

Helsinki
Käy sivulla