Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Data Architect

Som Data Architect hos oss på Forefront arbetar du tillsammans med andra Frontiers för att hjälpa våra kunder att på ett hållbart sätt lyckas med sin data- och molntransformation. Tillsammans med kunden vill vi göra avtryck och skapa förändring. Våra huvudpartners är Google och Microsoft vilket innebär att du oftast deltar i leveranser på Google Cloud Platform eller Azure.

Kvalifikationer

Hos Forefront kan du förvänta dig att du får

 • Vara en del av ett härligt Analyticsteam och ett företag där vi arbetar tillsammans och levererar i team som bidrar med olika förmågor
 • Kompetensutvecklas genom utbildningar internt på Forefront, genom certifieringar inom områden du är intresserad av att förbättras inom, samt givetvis via delning av kunskap i våra teamleveranser
 • Bidra starkt och ta del av andras erfarenheter inom Analytics, samt vara en viktig del i att ligga i teknikens framkant när det gäller att utnyttja ny funktionalitet i de verktyg och services vi använder för Data Management
 • Arbeta med data- och informationsfrågor såväl som hur dessa värdefulla tillgångar konsumeras av kundens användare
 • Översätta användares krav och behov till lösningar som förhåller sig till den Data Management strategi du bidragit med eller som redan finns uttalad hos kund
 • Vara verksam i hela, eller delar av området som utrycks som Data Management. Du kan inrikta dig på en eller flera delar där du skaffar dig specialistkunskap exempelvis inom informationsmodellering, governance, master datahantering, analytics lösningar, datadistribution etc. eller så väljer du att verka över hela området Data Management
 • Arbeta med många olika kravställare och nyckelpersoner nära våra kunder.
 • Hjälpa kunder ta bättre affärsbeslut genom att göra deras organisation mer datadriven

Vi tror att du behöver dessa färdigheter för att lyckas som Data Architect hos Forefront

 • Är vetgirig, nyfiken och har ett driv för att utvecklas dvs är inte rädd för att ta ytterligare steg inom Data Managementområdet
 • Har lätt för att sätta sig in i kunders verksamhet och deras behov samt brinner för att hjälpa kund skapa bättre nytta av sin information
 • Kan se betydelsen och effekten av enskilda lösningar men har även förmågan att se hur dessa lösningar passar in i helheten dvs förmåga till helikopterperspektiv utan att tappa fokus på det som närmast skall levereras
 • Kan kommunicera och kalibrera dialogen utifrån vem mottagaren är ex. för verksamhet och management håller man sig på affärsverksamhetens relevanta nivå medan för mer teknisk inriktad målgrupp, kan man prata teknik på en lämplig nivå
 • Kan, och vill, ta ledarskapsroll i och med betydelsen av Data Architect rollen i våra leveranser

Som en del av Forefront är du en Frontier. Vi Frontiers har passion, vill göra skillnad och bryta ny mark. Våra värderingar är tydliga och styr oss i vardagen såväl som när vi växer. Rätt kompetens är oerhört viktig, men personen bakom dem är och kommer alltid att vara ännu viktigare.

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Träffa en av våra fantastiska konsulter här!


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Sebastian Ljungberg | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Linköping
Besök hemsida