Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

License Manager

 • Ansök senast: 29 maj 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 29 maj 2022
 • Linköping

Är du vår nya kollega som tar helhetsansvar för våra licenser?
Vår digitala arbetsplats är en förutsättning för att nå många av våra mål och i förlängningen vår vision. En viktig del i detta är våra licenser som säkerställer funktionen hos de produkter vi använder. Just nu söker vi dig som på ett initiativtagande och strukturerat sätt vill säkerställa koncerns licensförsörjning för klienter, servermiljöer samt mjukvaror och programvaror.

Du kommer ingå i ett sammansvetsat team som tillsammans ansvarar för drift och underhåll av koncernens IT-arbetsplats. Du kommer arbeta lösningsorienterat och föra ett nära samarbete med koncernens olika verksamheter och leverantörer.

Arbetsuppgifter:

 • Ansvar för uppföljning och avtalshantering avseende licenser samt hålla dialog med förvaltningar som använder licenserna.
 • Hantera licensrevisioner, licensförteckningar, budget och fördelning samt uppföljning av kostnader.
 • Vara IT:s kontakt mot Inköpsavdelningen avseende licenser.
 • Utreda och kartlägga koncernens licensbehov samt samordna dessa.
 • Analysera nyttjandemönster och licenspåverkan vid förändringar i IT-miljön.

Du som person är initiativrik och ansvarstagande vilket gör dig duktig på att planera och prioritera. Du trivs med att arbeta i team och är förändringsbenägen i ditt sätt att arbeta.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:

 • Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning upphandling, inköp eller avtalsjuridik.
 • Goda kunskaper och förståelse för IT-komponenter såsom infrastruktur och mjukvaror i större IT-miljöer.
 • Erfarenhet av digitalisering, affärsadministration och juridik.

Det är meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap om:

 • Projektledning eller förvaltningsledning
 • Licenshantering
 • Anskaffning av licenser för offentlig verksamhet
 • Grundkunskap och förståelse för ekonomi och redovisning
 • Licensmodeller från stora programvaruleverantörer som till exempel Microsoft, Adobe, Oracle
 • Avtalshantering

Vårt erbjudande
På vår IT-avdelning blir du en viktig del i en miljö omgiven av engagerade och nytänkande kollegor i en stabil och innovativ koncern. Vi värderar ledarskap och medarbetarskap högt och ser det som en självklarhet att leva efter våra värdeord. Vi erbjuder utmaningar i en spännande bransch där du får bidra i utveckling mot målet att bygga världens mest resurseffektiva region.

Kristoffer Holmén, systemtekniker:
IT-avdelningen har en trevlig kultur där vi pratar om många olika ämnen och kan skämta. Alla visar varandra respekt, både gentemot personen och yrkesrollen, fortsätter han. Jag valde att ta chansen att börja på Tekniska verken för att det verkade var en IT-organisation som vill jobba framåt och bli bättre. Det tilltalar mig att jobba i en verksamhet som handhar samhällskritisk infrastruktur och jag lockades av möjligheten att få jobba med både IT och OT, säger Kristoffer.

Erik Davidsson, systemtekniker:
Det bästa med att jobba här är förutom att vara en del av den spännande utvecklingen, även gemenskapen och utmaningarna. Vi är ett gott gäng som har kul på jobbet!

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Ida Wiklund, 20 82 28. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Linn Forslund, 013-20 94 13.

Välkommen med din ansökan!
Vi vill ha din ansökan senast den 29 maj.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Ida Wiklund | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida