Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Systemutvecklare

Nu söker vi en systemutvecklare för vidare utveckling av vår IoT plattform!
Vi på Utsikt har i samarbete med Tekniska verken tagit fram en Azurebaserad IoT-plattform. Vi har även inlett ett samarbete med två andra stora energibolag i Sverige. Tillsammans så utvecklar vi webbaserade applikationer med främsta inriktning mot kommuner, kommunala bolag och energibolag. Applikationerna består oftast i att få in data från sensorer (oftast via vårt egen LoRa-nätverk) ibland också från externa källor in till vår plattform där vi visualiserar informationen, sätter larmnivåer och även har möjlighet att skicka den vidare. I vissa fall även kommunicera tillbaka till sensorn för att styra olika aktiviteter. Vi har nu kommit en bra bit på resan och lagt grunden för att relativt snabbt kunna ta fram nya applikationer utifrån det ramverk vi etablerat i plattformen.

Plattformen är baserad på Microsoft Azure och utvecklingen av vårt web-baserade gränssnitt sker bland annat i React.js. Backendmässigt ligger tyngden på .NET. Utvecklingsteamet kommer till en början bestå av ca tre erfarna utvecklare som tillsammans tar ansvar för plattformen och har goda möjligheter att påverka dess utformning.

Vi söker:

 • Senior systemutvecklare som har relevant backend-erfarenhet (.NET, Azure, gärna IoT).
 • Främst utveckla i bakre delarna av plattformen och ta ansvar för bland annat inhämtning av data från sensorer, avkodning, provisionering av sensorer och hantering av data från sensorer.
 • Även viktigt att denne kan jobba med resterande delen av teamet och förstå plattformen för att snabbt kunna rätta till när buggar uppstår och täcka upp för varandra.
 • Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap om :

 • Att leverera lösningar i Microsoft Azure eller motsvarande molnplattform.
 • Djup förståelse för infrastruktur och uppsättning av flöden kopplat till applikationers livscykelhantering i Microsoft Azure.
 • Erfarenhet av att sätta upp infrastruktur för skalbara lösningar i molnplattformar. Kunskaper om monitorering, DevOps, Configuration Management och Continuous Integration.
 • Erfarenhet från IoT-lösningar eller lösningar med stora datamängder.

Utbildningar: Universitets- eller högskoleutbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta Tommy Andersson, 013-20 94 03, Produktägare IoT. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. För rekryteringsprocessen svarar Henric Wedenberg 070-615 92 76.

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag, men senast den 3:e april vill vi ha din ansökan. Intervjuer kan komma att inledas och tjänsten tillsättas inom söktiden.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Utsikt Bredband äger, driver och utvecklar bredbandsnät i Linköping, Mjölby och Katrineholm och är en del av och Tekniska verken-koncernen.

Vår värld blir allt mer digitaliserad och många av de tjänster och prylar vi använder dagligen kräver en snabb och säker uppkoppling. Därför arbetar vi med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och förenklar vardagen för våra kunder. Genom att hela tiden förbättra, effektivisera och förlänga produkters livscykel tar vi vara på våra resurser och bygger världens mest resurseffektiva region.

Vi har en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord, drivande, positiva och trovärdiga. Du är viktig för oss och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Därför jobbar vi mycket med mångfald och hälsa, för vi tror att det skapar en arbetsplats som speglar samhället och bidrar till att folk mår bra.


.TOM

..…bygger världens mest resurseffektiva region.

.…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

.…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

.…förser kollektivtrafiken i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala med förnybart biogasbränsle.

.…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

.…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

.…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

.…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Tommy Andersson | Kontaktperson

Ansök nu
Utsikt Bredband

Linköping
Besök hemsida