Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HSM-ingenjör

 • Ansök senast: 13 februari 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 13 februari 2022
 • Linköping

Nu söker vi en HSM-ingenjör!
Affärsenheten för vattenkraft inom Tekniska verken-koncernen söker nu en HSM-ingenjör som vill bli en del av vårt gäng och hjälpa till att driva, förvalta och utveckla koncernens vattenkraftstationer och dammanläggningar. Arbetet kommer även omfatta att vara HSM-ingenjör till övriga affärsenheter inom affärsområdet sol-, vind- och vattenkraft men där merparten av arbetet kommer att gälla vattenkraften.

För oss är det viktigt att alla medarbetare delar våra gemensamma värderingar. Vår övertygelse är att alla medarbetare genom samarbete, engagemang och respekt kan bidra till att utveckla företaget och arbetsplatsen.

Dina arbetsuppgifter:

 • Vara affärsområdets expert på arbetsmiljölagstiftning samt bevaka, fånga upp och implementera förändringar i denna.
 • Stödja cheferna med kunskap och uppdateringar inom lagstiftningen på miljöområdet.
 • Vara expert på systemstöd kopplat till arbetsmiljöfrågor och chefernas stöd i dessa system så att uppkomna ärenden hanteras korrekt.
 • Vara verksamhetens lokala expert på verksamhetsledningssystemen och de systemstöd som används för dessa.
 • Ansvara för vattenkraftens hantering av kemikalier, t.ex. genomföra riskbedömningar, säkerställa att årliga inventeringar blir genomförda m.m.
 • Vara länken mellan HSM-gruppen och verksamheten.
 • Ta fram arbetsmiljöplaner samt planera för relevanta utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Planera för och delta vid skyddsronder samt skyddskommittéer.
 • Ansvara för att det finns uppdaterade riskanalyser och aktuella miljö och säkerhetsföreskrifter för varje anläggning.

Vem är du?
Som person är du självständig, strukturerad och får saker att hända. Du har dessutom lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har en positiv inställning till nya utmaningar och du gillar både att driva på förändringar och att utvecklas själv.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:

 • Relevant högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av likande arbetsuppgifter som beskrivs ovan, gärna inom energiproduktion eller process/tillverkningsindustri.
 • B-körkort.

Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av:

 • Tidigare erfarenhet från miljö- och arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter.
 • Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsterna och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Ola Palmqvist, 013-20 81 64. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Johan Pettersson Rajer, 013-20 81 51.

Välkommen med din ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 13 februari.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Ola Palmquist | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida