Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Market Analyst

 • Viimeinen hakupäivä: 23. tammikuuta 2022
 • Espoo +1 muuta
 • Viimeinen hakupäivä: 23. tammikuuta 2022
 • Espoo +1 muuta

Gasum on pohjoismaiden johtava kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan navigoimaan vastuullisesti energiamarkkinoilla. Gasum Portfolio Services tarjoaa salkunhallintapalveluita eri kokoisille kaasunkuluttajille, sähkönkuluttajille ja -tuottajille sekä päästökaupan piiriin kuuluville toimijoille. Toimimme asiantuntijoina ja käymme kauppaa myös alkuperätakuumarkkinoilla. Energiamarkkinapalvelujamme ovat muun muassa sähkö-, kaasu-, ja päästöoikeusmarkkinoiden salkunhallinta- ja markkinaraportointipalvelut, kaupankäyntipalvelut, alkuperätakuut ja 24/7-valvomopalvelut päivän sisäisten riskien hallintaan. Kanssamme asiakkaamme pystyvät suuntaamaan kohti puhtaampaa tulevaisuutta ja samalla hyödyntämään energiamarkkinoilla tarjoutuvia mahdollisuuksia ja optimoimaan toimintaansa kellon ympäri.

Autamme asiakkaitamme myös löytämään parhaat tavat hankkia ja myydä uusiutuvaa energiaa.

Gasum Portfolio Services etsii nyt avainrooliin sinua,

MARKET ANALYST

Sijaintipaikkana Jyväskylä tai Espoo

Tehtävänäsi on luoda arvoa asiakkaidemme portfolioille, pitää yllä asiakastyytyväisyyttä sekä hankkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia Gasumille.

Markkina-analyytikon tärkeimmät tehtävät:

 • sähkömarkkinoiden, niihin liittyvien hyödykemarkkinoiden sekä rahoitusmarkkinoiden analysointi
 • vastuu nimetyistä sähköön ja kaasuun liittyvistä markkinakonsultointiasiakkaista sekä päästösalkuista
 • tekniset analyysit
 • vastuu Gasum Power Sales -markkinanäkemyksen luomisesta sekä sen toimittamisesta asiakkaille viikoittaisten raporttien, esitysten ja julkaisujen muodossa
 • asiakkaiden konsultointi suojausstrategioista ja riskipolitiikoista energia- ja siihen liittyvässä hyödykemarkkinassa
 • kaupankäynti sähköllä, kaasulla, päästöillä
 • vastuu palveluiden, tuotteiden sekä raportointityökalujen kehittämisestä
 • myynnin tukeminen ja osallistuminen myyntiprojekteihin.

Tarjoamme sinulle:

 • Mielekkään työn pohjoismaisessa työympäristössä ja näköalapaikan tulevaisuuden energia- ja ympäristötoimialoilla
 • Kehittymismahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessämme
 • Inspiroivan ja modernin työympäristön sekä kannustavan tiimin tueksesi.

Eettinen toimintatapaamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön.

Haluatko liittyä joukkoomme rakentamaan puhtaampaa huomista?

Tehtävään valittavalla henkilöllä on todennäköisesti ylempi korkeakoulututkinto tekniikasta, taloudesta tai matematiikasta ja vähintään viiden vuoden kokemus samankaltaisessa tehtävässä mielellään energiasektorilla. Pohjoismaisen energiamarkkinan (sähkö, kaasu, päästöt) sekä rahoitusmarkkinoiden ja -tuotteiden tuntemus on eduksi. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielen taitoa, lisäksi arvostamme ruotsin kielen hallintaa. Asiakaslähtöisyys, huolellisuus, analyyttisyys ja laajojen kokonaisuuksien hallinta ovat hakemiamme ominaisuuksia. Myös kyky yksinkertaistaa monimutkaisia asioita sekä hyvät kommunikointitaidot kuvaavat valittavaa henkilöä.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävästä antaa Arespartnersin konsultti Tapio Tervomaa, +358 400 709 532. Jätä hakemuksesi CV:n ja palkkatoivomuksen kera osoitteessa www.arespartners.fi linkin Avoimet työpaikat kautta 23.1.2022 mennessä.

Tutustu yhtiöömme.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Stig Sagevik
Logistics Manager
"When working at Gasum, each day is different."
Anneli Ahlström
Production Manager
"We are excellent at helping each other and stepping out of our comfort zones."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"It’s is a privilege to have a possibility to do meaningful work for the cleaner future."
Andreas Berg
Development engineer
"There's always something new to learn."
Stig Sagevik
Logistics Manager
"Gasumilla jokainen työpäivä on erilainen."
Anneli Ahlström
Production Manager
"Olemme hyviä auttamaan toisiamme ja menemään mukavuusalueidemme ulkopuolelle."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"On etuoikeus saada tehdä merkityksellistä työtä puhtaamman tulevaisuuden hyväksi."
Andreas Berg
Development engineer
"Aina voi oppia jotain uutta."

Meillä on loistavat edut

 • Over 380 amazing colleagues

 • Positive and encouraging work community

 • Leadership principles support our work

 • Development and learning opportunities

 • And inspiring and modern workplace

 • Meaningful work for the cleaner tomorrow

 • Yli 380 mahtavaa kollegaa

 • Positiivinen ja kannustava työyhteisö

 • Johtamisen periaatteet tukevat työtämme

 • Kehittymis- ja oppimismahdollisuudet

 • Inspiroiva ja moderni työpaikka

 • Merkityksellinen työ kohti puhtaampaa huomista

Tietoa yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Työllämme on yhteinen tarkoitus – puhtaampi energia: Tarjoamme energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

Gasum-konserni perustettiin vuonna 1994 ja on Suomen valtion omistama yhtiö. Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa.


Gasum työnantajana-

-Olemme Gasumilla kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia." Nopeasti kehittyvänä energialan yhtiönä haluamme vastata nykypäivän haasteisiin ja olla mukana luomassa hiilineutraalia yhteiskuntaa. Henkilöstö on suurin voimavaramme matkalla kohti näitä tavoitteitamme.

-Sovit joukkoomme Gasumille:

-Olet kiinnostunut ympäristöasioista ja puhtaammasta energiasta. Vastuullisuus ja kestävyys ovat sinulle tärkeitä arvoja.

-Arvomaailmasi kohtaa meidän arvojemme kanssa: Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.

-Huomioit työturvallisuuden aina työskennellessäsi.

-Olet avoin muutoksille.

-Olet oma-aloitteinen ja valmis ottamaan asioista selvää.

-Haluat kehittää sekä omaa että yrityksen osaamista.

Gasum as an employer-

-At Gasum we have summed up our values in a single proposition: “Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.” As a rapidly developing energy company we are determined to respond to today’s challenges and take part in the creation of a carbon-neutral society.

-You will be a good match to our team at Gasum if:

-You are interested in environment and cleaner energy. Responsibility and sustainability are a important value to you.

-Your values meet our values: Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.

-You take always care of safety while working.

-You are open to changes.

-You are self-driven.

-You want to develop your own competence to contribute to the company’s vision.

Taru Vertanen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Gasum

Espoo +1 muuta
Käy sivulla